Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på ketamin

Publicerat 2023-03-20

Uppdatering 2023-05-24: Ketalar injektionsvätska, lösning 10 mg/ml, 20 ml, beräknas återkomma i slutet av september.

Ketalar injektionsvätska, lösning ketamin 10 mg/ml, 20 ml, finns inte att tillgå. Produkten väntas återkomma i slutet av 2023.

Samtliga förpackningar av Ketalar injektionsvätska, lösning ketamin 10 mg/ml är slut. Ketamin Abcur, inj-vätska, lösning ketamin 10 mg/ml , 10x5 ml finns att tillgå, men kommer inte att täcka behovet för Ketalar, inj-vätska, lösning 10 mg/ml, 20 ml.

Ketalar, injektionsvätska, lösning ketamin 50 mg/ml, 10 ml finns att tillgå, men beräknas också ta slut inom 4–5 månader.

Esketamin kan vara ett alternativ. Om det inte finns ketamin eller esketamin är det ofta svårt att ersätta med andra substanser.

Se nedanstående licensalernativ som innehåller ketamin 10 mg/ml, 20 ml.

Licensläkemedel

Preparatets namn: Ketamin Labatec
Läkemedelsform: injektionsvätska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Labatec Pharma SA, Schweiz

Läkemedelsstyrka: 10 mg/ml, 10x20 ml
Varunummer: 845957
Ledtid: 2,5 veckor från första order
Pris: 4 900 kr (490 kr/20 ml)


Preparatets namn: Ketalar
Läkemedelsform: injektionsvätska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Pfizer AG, Schweiz

Läkemedelsstyrka: 10 mg/ml, 5x20 ml
Varunummer: 845956
Ledtid: finns hos grossisten från den 5 april, därefter 1 dags leveranstid.
Pris: 2 900 kr (580 kr/20 ml)


Preparatets namn: Ketalar
Läkemedelsform: injektionsvätska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): ERFA Canada 2012 inc, Kanada

Läkemedelsstyrka: 10 mg/ml, 20 ml
Varunummer: 845937
Ledtid: 2–4 veckor
Pris: 1080 kr

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Injektionsflaskor.

Senast ändrad