Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på klorhexidinsprit

Publicerat 2023-09-04

Uppdatering 2023-11-29: Svenska förpackningar Klorhexidinsprit Fresenius Kabi, ofärgad, 250 ml, varunummr 538025, är slut just nu. Beställ norska förpackningar Klorhexidinsprit Fresenius Kabi, ofärgad, 250 ml, varunummer 847016.

Tillgången till Klorhexidinsprit Fresenius Kabi har blivit bättre. Titta i Proceedo och beställ det som finns att tillgå.

 

På grund av att tillgången till Fresenius Kabis produkt har blivit bättre går det nu inte att beställa Klorhexidinsprit Abboxia i beställningssystemet Proceedo.

Just nu råder begränsad tillgång till Klorhexidinsprit Fresenius Kabi. Se Läkemedelsverkets restinformation för aktuell status.

Som alternativ har Region Stockholm tagit in Klorhexidinsprit Abboxia som är en biocid, men med samma innehåll som Fresenius Kabis produkt och godkänd för huddesinfektion. Se beslut användning av klorhexidinprit klassad som biocid Pdf, 312.3 kB..

Vid brist på klorhexidinsprit 5 mg/ml behöver användningen prioriteras och nedanstående alternativ föreslås:

  1. Reservera den mängd klorhexidinsprit som finns tillgänglig till inläggning och omläggning av centrala kärlkatetrar samt till implantatkirurgi (exempelvis ortopediska implantat, pacemaker samt klaff- och kranskärlskirurgi). Klorhexidinsprit Abboxia 5 mg/ml, 250 ml x 12 med varunummer A14968 kan beställas från ApoEx Stockholm (se produktinformation längst ner på denna sida).
  2. Använd alternativ produkt som:
    a. Chloraprep (se Fass för val av förpackningsstorlek och användningsområde). Chloraprep innehåller klorhexidinglukonat 20 mg/ml och isopropylalkohol 0,70 ml/ml och bedöms kunna ersätta klorhexidinsprit 5 mg/ml. Alternativet Chloraprep ska beställas i god tid av vården. Tillgängligheten kan variera för olika varunummer. För att förhindra att Chloraprep 26 ml levereras löst utan förpackning, måste beställningar läggas i multipel av 25, exempelvis 25, 50, 75 eller 100 enheter.
    b. Etanol 70 procent, se nedan för val av produkt.
  3. Sträva efter god följdsamhet till utförandet av helkroppstvätt med klorhexidininnehållande tvål (Descutan eller Hibiscrub) kvällen före och på morgonen samma dag som operativt ingrepp för de ingrepp där det är rekommenderat sedan tidigare.
  4. Vid inläggning av PVK kan 70 procent utan tillsatts av klorhexidin användas under förutsättning att man gör daglig inspektion och att liggtiden är längst 72 timmar. Se avsnitt om perifer venkateter i Vårdhandboken.

Klorhexidin lösning 0,5, 1,0 respektive 2,0 mg/ml kan inte ersätta klorhexidinsprit 5 mg/ml för preoperativ huddesinfektion eller motsvarande ingrepp med stor risk för infektion.

Produkter med 70 % etanol

Etanol 70 procent eller annat alkoholbaserat huddesinfektionsmedel med motsvarande effekt är alternativ till klorhexidinsprit, men saknar den långtidseffekt som uppnås genom klorhexidintillsatsen. Se Vårdhandboken: Peroperativ vård och Ingrepp med stor risk för infektion.

Om klorhexidinsprit/Chloraprep inte kan användas vid desinfektion av hud kan etanol med 70 procents alkoholhalt användas i vissa fall. Ingen av de etanolprodukter som finns tillgängliga är dock primärt avsedda för huddesinfektion. Nedan listas några förslag på produkter med rätt alkoholhalt och god tillgång från tillverkaren. Vattenkvaliteten varierar mellan produkterna, "Utspädd sprit Etanol 70 % WFIU (1254)" är sterilfiltrerad och har en högre renhetsklassning än övriga produkter som klassas som teknisk sprit. Observera att några av produkterna är denaturerade och andra inte.

Om man önskar använda en annan produkt än de som finns i listan är det viktigt att den inte innehåller tillsatser som är olämpliga vid användning på hud, till exempel tensider som är ett vanligt ämne i medel för ytdesinfektion.


Produkt

Utspädd sprit Etanol 70 % WFIU (1254)

Utspädd teknisk sprit Etanol 70 % (1054)

Etanol 70 % Denaturerat IPA (1049)

M-Sprit 70 % (1099) 

Varunummer hos Apoex

D20237

A10534

D20238

323329

Leverantör

Solveco

Solveco

Solveco

Kiilto Clean

Pris/liter

179,50

85,00

114,18

50,78

Förpackning


1 000 ml, beställs i antal om 12 flaskor

1 000 ml, beställs i antal om 12 flaskor

1 000 ml, beställs i antal om 12 flaskor

1 000 ml, beställs styckvis

Innehåll

Etanol,
WFI-USP (Water for injection)

Etanol, avjoniserat vatten

Etanol och isopropanol, tillsammans 70 % alkohol, avjoniserat vatten

Etanol,
denatonium benzoat (Bitrex), avjoniserat vatten

Denaturerad

Nej

Nej

Ja

Ja

Steril/Aseptisk

Sterilfiltrerad och steril­kontrollerad

Nej

Nej

Nej

Klassificering

Farmakopé­­klassad, sterilfiltrerad. Rengöring och desinfektion

Teknisk sprit

Teknisk sprit

Teknisk sprit

Möjligt alternativ på licens.

Licensläkemedel

 

Namn: Neoxinal alcolico

Läkemedelsform: lösning, 24x250 ml

Läkemedelsstyrka: 0,5 % klorhexidin + 70 % etylalkohol

Tillståndsinnehavare: Nuova Farmec S.r.l., Italien

Ledtid: cirka 4 veckor

Varunummer: A14972

Pris: 2 088 kr

 

Namn: Neoxinal alcolico

Läkemedelsform: lösning, 12x1000 ml

Läkemedelsstyrka: 0,5 % klorhexidin + 70 % etylalkohol

Tillståndsinnehavare: Nuova Farmec S.r.l., Italien

Ledtid: 1-2 dagar

Varunummer: A14973

Pris: 4 176 kr

Läkemedelsenheten i samråd med Vårdhygien Stockholm

Tom plastflaska.

Senast ändrad