Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på opiumtinktur

Publicerat 2023-10-18

Dropizol, opiumtinktur 10 mg/ml, orala droppar finns inte att tillgå. Produkten beräknas återkomma i slutet av november.

Dropizol används som symtomatisk behandling av svår diarré hos vuxna när annan diarrébehandling inte haft önskad effekt. Morfin är den huvudsakliga farmakologiskt aktiva substansen i Dropizol.

Kodein metaboliseras via CYP2D6 till morfin som ger opioid-effekten. Det kan vara lämpligt att starta med en låg dos för att inte riskera överdosering hos ultrasnabba metaboliserare. Möjliga alternativ som innehåller kodein kan vara:

  • Kodeinfosfat APL, 5 mg/ml oral lösning. I vårdprogrammet för tarmsvikt (vuxna) anges dosering kodeinfosfat 5 mg/ml 10–20 ml x 4. I produktresumén anges dosering kodein 3–12 ml x 3–4.
  • Citodon, 30 mg kodein och 500 mg paracetamol. Dosering 1–2 tabletter x 1–4.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för mag- och tarmsjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad