Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på östrogen­plåster

Publicerat 2023-01-24

Uppdatering 2023-09-06:

För aktuell status för östrogenplåster, se Läkemedelsverkets bristinformation.

Samtliga transdermala östrogen-läkemedel är restnoterade. Divigel beräknas vara tillgänglig igen i mitten av februari, övriga alternativ senare under våren.

De olika läkemedlen beräknas vara tillgängliga igen:

  • Divigel – i mitten av februari.
  • Lenzetto spray – i slutet av mars.
  • Estradot depotplåster – i början av maj.
  • Estrogel – oviss prognos.

Tablettalternativ finns i form av Femanest 2 mg, Progynon 1 mg eller Progynon 2 mg. Femanest 1 mg är för tillfället restnoterat.

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, SFOG, har publicerat information om ekvipotens vid byte av administrationssätt, se MHT restnoteringar, information från Endokrin-ARG 2023-01-04.

Vid behov av licensalternativ, kontakta ApoEx Stockholm (rekvisition) eller lokalt apotek (recept).

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för kvinnosjukdomar och förlossning

Injektionsflaskor.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad