Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förslag vid brist på amoxicillin

Publicerat 2023-05-22

Uppdatering 2024-02-08: Tillgången till tabletter med amoxicillin för infektionsbehandling är mycket ansträngd och för närvarande finns endast dispergerbara tabletter på 1 g tillgängliga. Dessa är delbara.

Just nu är det brist på flera förpackningar med amoxicillin tabletter och oral suspension. Ett antal månader framöver kommer tillgången att variera. Om amoxicillin inte finns tillgängligt – se nedanstående förslag på lämpliga alternativ vid olika indikationer samt licensalternativ.

Läkemedelsverket har också beslutat om särskilda tillstånd som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel innehållande amoxicillin i tablettform och som oral suspension. För expedition krävs dock att vårdenheten har en generell licens beviljad för läkemedlet. Besluten gäller till och med den 30 november respektive 31 maj 2024.

Tillgången till oral suspension är mycket begränsad och ska reserveras till barn.

Rekommendationer för amoxicillin och alternativ:

Antibiotikaprofylax inom tandvården

Om antibiotikaprofylax är indicerat till en patient inför ett invasivt tandingrepp gäller nedanstående engångsdos en timme innan ingrepp.

Till vuxna:

 • I första hand:
  amoxicillin 2 g (500 mg x 4 eller 1 g x 2).
 • I andra hand:
  amoxicillin 2,25 g (750 mg x 3).
 • I tredje hand samt vid penicillinallergi:
  klindamycin 600 mg.

Till barn:

 • I första hand:
  amoxicillin 50 mg/kg kroppsvikt.
 • I andra hand samt vid penicillinallergi:
  klindamycin 15 mg/kg kroppsvikt.

Terapisvikt vid akut otitis media

Tänk på att odla och sedan anpassa behandlingen efter odlingssvar.

 • I första hand:
  amoxicillin 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3).
 • I andra hand:
  • till barn trimetoprim + sulfametoxazol 8 mg/ml + 40 mg/ml, 0,4 ml/kg x 2 i 7 dygn (max 160 mg/800 mg x 2)
  • till vuxna trimetoprim + sulfametoxazol tabl 160/800 mg x 2 i 7 dygn.

Recidiv av akut otitis media – inom 4 veckor

 • Till barn fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1,6 g x 3) alternativt amoxicillin 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3).
 • Till vuxna fenoximetylpenicillin (PcV) 1,6–2 g x 3 i 10 dygn alternativt amoxicillin 750 mg x 3 i 10 dygn.

Pneumoni hos vuxna – underliggande KOL

 • Resistens förekommer. Överväg sputumodling.
  I första hand:
  amoxicillin 750 mg x 3 i 7 dygn.
 • I andra hand:
  doxycyklin tabl 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn alternativt
  trimetoprim + sulfametoxazol tabl 160/800 mg x 2 i 5–7 dygn.

Pneumoni hos barn

Amoxicillin 25 mg/kg x 3 i 5 dygn (max 750 mg x 3) alternativt
fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 1 g x 3).

Exacerbation av KOL

Resistens förekommer. Överväg sputumodling.

 • I första hand:
  amoxicillin 750 mg x 3 i 5–7 dygn alternativt
  doxycyklin tabl 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn.
 • I andra hand:
  trimetoprim + sulfametoxazol tabl 160/800 mg x 2 i 5–7 dygn.

För aktuell information om tillgängliga licenspreparat, kontakta apotek.

Möjliga alternativ på licens enligt nedan:


Licensläkemedel

500 mg tablett

Namn: Amoxicilina Ardine

Läkemedelsform: 20 tabletter (går att dela)
Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: Laboratorio Reig Jofre, S.A., Spanien

Ledtid: 1–2 dagar

Pris: cirka 260 kr

Varunummer: 846786

 

Namn: Amoxicilina Ardine

Läkemedelsform: 30 tabletter (går att dela)
Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: Laboratorio Reig Jofre, S.A., Spanien

Ledtid: 1–2 dagar

Pris: 200 kr

Varunummer: 846160


Ledtid: cirka 1–2 dagar

Pris: 390 kr

Varunummer: 846056

750 mg tablett

Namn: Amoxicilina Ardine

Läkemedelsform: 20 tabletter
Läkemedelsstyrka: 750 mg

Tillståndsinnehavare: Laboratorio Reig Jofre, S.A., Spanien

Ledtid: tillgänglig från slutet av februari, därefter 1–2 dagar

Pris: 240 kr

Varunummer: 846561

 

Namn: Amoxicilina Ardine

Läkemedelsform: 30 tabletter
Läkemedelsstyrka: 750 mg

Tillståndsinnehavare: Laboratorio Reig Jofre, S.A., Spanien

Ledtid: tillgänglig från slutet av februari, därefter 1–2 dagar

Pris: 260 kr

Varunummer: 847746

50 mg/ml oral suspension

Namn: Amoxicilline Sandoz Forte
Läkemedelsform: pulver till oral suspension, 100 ml
Läkemedelsstyrka: 50 mg/ml
Tillståndsinnehavare: Sandoz B.V., Nederländerna
Ledtid: 14 dagar
Pris: 210 kr
Varunummer: 847128

Namn: Amoxicillin
Läkemedelsform: pulver till oral suspension, 100 ml
Läkemedelsstyrka: 50 mg/ml
Tillståndsinnehavare: Aurobindo Pharma Limited, USA
Ledtid: 18 dagar
Pris: 210 kr
Varunummer: 847129


Namn: Amoxi-Mepha
Läkemedelsform: pulver till oral suspension, 100 ml
Läkemedelsstyrka: 50 mg/ml
Tillståndsinnehavare: Mepha Pharma AG, Schweiz
Ledtid: 5–10 dagar
Pris: 250 kr
Varunummer skapas när giltig licens finns


Namn: Amoxicillin Sandoz
Läkemedelsform: pulver till oral suspension, 100 ml
Läkemedelsstyrka: 50 mg/ml
Tillståndsinnehavare: Sandoz Pharmaceuticals AG, Schweiz
Ledtid: 5–10 dagar
Pris: 250 kr
Varunummer skapas när giltig licens finns

 

100 mg/ml oral suspension

Namn: Amotaks
Läkemedelsform: pulver till oral suspension, 100 ml
Läkemedelsstyrka: 100 mg/ml
Tillståndsinnehavare: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna, Polen
Ledtid: 1–2 dagar
Pris: 230 kr
Varunummer: 847190


Namn: Infectomox
Läkemedelsform: pulver till oral suspension, 100 ml
Läkemedelsstyrka: 100 mg/ml
Tillståndsinnehavare: Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Tyskland
Ledtid: 14 dagar
Pris: 250 kr
Varunummer: 847177

Strama Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad