Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förslag vid brist på amoxicillin-klavulansyra

Publicerat 2023-05-25

Just nu är det brist på flera förpackningar med amoxicillin-klavulansyra tabletter och mixtur. Ett antal månader framöver kommer tillgången att variera. Om amoxicillin-klavulansyra inte finns tillgängligt - se nedanstående förslag på lämpliga alternativ vid olika indikationer.

Läkemedelsverket har fattat beslut som tillåter apotek att expediera recept på licensläkemedel som innehåller amoxicillin och klavulansyra med läkemedelsform flytande oral beredning när generell licens finns beviljad. Beslutet gäller till och med den 31 maj 2024.

Observera att tillgången till mixtur är mycket begränsad och ska reserveras till barn.

Rekommendationer för amoxicillin-klavulansyra och alternativ:

Recidiv eller terapisvikt vid akut bakteriell rinosinuit

Tänk på att odla och sedan anpassa behandlingen efter odlingssvar.

  • Doxycyklin tabl 200 mg x 1 i 1 dygn, därefter 100 mg x 1 i 6 dygn alternativt
    amoxicillin-klavulansyra 875/125 mg x 3 i 7 dygn.

Kattbett (med sent debuterande infektion (>2 dygn), lednära infektion och bett i ansikte samt immunsupprimerade patienter), hundbett samt människobett

Tänk på att odla och sedan anpassa behandlingen efter odlingssvar.

I första hand:

  • till barn amoxicillin-klavulansyra 20/5 mg/kg x 3 (upp till vuxendos) i 10 dygn
  • till vuxna amoxicillin-klavulansyra 500/125 mg x 3 i 10 dygn.

I andra hand:

  • till barn trimetoprim-sulfametoxazol 8/40 mg/ml 0,4 ml/kg x 2 (max 160 mg/800 mg x 2) i 10 dygn
  • till vuxna trimetoprim-sulfametoxazol tabl 160/800 mg x 2 i 10 dygn alternativt
    doxycyklin 200 mg x 1 i 1 dygn, därefter 100 mg x 1 i 8 dygn.

För aktuell information om tillgängliga licenspreparat, kontakta apotek.

Strama Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad