Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed fosterpåverkan och amning vinner pris

Publicerat 2023-01-20

Kunskapsstöden Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning, har fått Apotekarsocietetens utmärkelse Bästa patientinformation år 2022.

– Vi är särskilt glada att priset gäller information till patienter, då vi tycker att det är en fördel att allmänhet, sjukvård och apotek använder samma tjänst, säger Ulrika Nörby i redaktionen för Janusmed fosterpåverkan.

Apotekarsocietetens pris lyfter fram informationsinitiativ som görs i syfte att främja en god läkemedelsbehandling till nytta för läkemedelsanvändare, vård och samhälle. Motiveringen till priset år 2022 lyder:

Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning möter ett stort behov av lätt tillgänglig och strukturerad information om graviditet och amning eftersom det är ett område där man som kvinna vill känna sig trygg och få svar på om man kan ta ett läkemedel eller inte, liksom hos vårdens professioner att snabbt kunna få tillgång till faktabaserad information.

 

Sidorna utgör en viktig informationsplattform, där besökaren på enkelt sätt kan söka information inom ämnet, hitta referenser och fördjupningar inom området. Informationen uppdateras över tid med artiklar inom områden som tar upp aktuella ämnen. De två kunskapsstöden är både evidensbaserade och kvalitetssäkrade informationskällor som utgör en viktig motvikt till alltför mycket tyckande med råd och tips utan vetenskapligt underlag som förekommer på internet.

 

Att också inkludera informationen i Apotekskedjornas expertsystem EES är ett bra sätt att sprida kunskapen till farmacevterna, som i sin tur kan bidra till bättre information direkt till sina kunder. Det är även ett stort framsteg att sjukvården och apoteken nu använder samma information i sin rådgivning till gravida och ammande kvinnor.

De två tjänsterna kompletterar väl ett långvarigt kunskapsarbete inom Janusinfo, som är en etablerad nationell kunskapskälla med kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad framför allt till läkare och sjukvårdspersonal men också till patienter.

 

Hela pressmeddelandet finns på Apotekarsocietetens hemsida.

Om kunskapsstöden

Region Stockholm tillhandahåller sedan många år Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning. Kunskapsstöden är uppskattade verktyg i det kliniska arbetet, och används särskilt av barnmorskor, gynekologer, barnläkare och barnsjuksköterskor i hela landet. Även allmänheten söker allt oftare i informationen på webbplatsen.

Bedömningarna i Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning är kommersiellt obundna och evidensbaserade samt utgår från de ingående substanserna. Därmed undviks problemet med olika information beroende på tillverkare.

Medicinskt ansvarig för innehållet i Janusmed amning är klinisk farmakologi, vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. För informationen i Janusmed fosterpåverkan ansvarar en grupp experter inom reproduktionsepidemiologi, gynekologi/obstetrik, pediatrik och farmaci.

Redaktionerna för Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning
Enheten Kunskapstjänster läkemedel
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Källa

  1. Apotekarsocieteten. Kunskapsstöd om läkemedel vid graviditet och amning får pris. Pressmeddelande 2023-01-17

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad