Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi hos vuxna

Publicerat 2023-05-26

Senast ändrad