Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Socialstyrelsens rekommendation om egenberedskap läkemedel

Publicerat 2023-03-15

Från och med den 1 mars rekommenderar Socialstyrelsen en månads beredskap i hemmet av läkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivits av hälso- och sjukvårdspersonal. Rekommendationen gäller patienter med stabil läkemedelsbehandling under en längre tid.

Den medicinska bedömningen av vilka läkemedel som är lämpliga och vilken mängd som ska skrivas på receptet påverkas inte. Däremot kan recept behöva förnyas något tidigare.

Om det är svårt att skapa en hel månads egenberedskap eftersträvas en så god beredskap som möjligt.

Rekommendationen gäller för patienter som under en längre tid behandlas med samma receptbelagda läkemedel i samma dos.

Undantag från rekommendationen

  • Receptfria läkemedel och förbrukningsartiklar.
  • Läkemedel som skrivs ut för en kortare tids behandling.
  • Läkemedel eller dosering som är under utprovning och kan komma att ändras.
  • Läkemedel med expeditionsintervall, det vill säga recept som av medicinska skäl är skrivna så att det inte går att hämta ut nästa förpackning förrän en viss tid har passerat.
  • Dosdispenserade läkemedel. Patienter med dosdispenserade läkemedel kan även behöva förskrivna förbrukningsartiklar. Om de används för stadigvarande bruk gäller rekommendationen.
  • Livsmedel som förskrivs på recept.

Frågor och svar från Socialstyrelsen »

Frågor kan skickas till: egenberedskap_lakemedel@socialstyrelsen.se.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Socialstyrelsen. Medicin för en månad hemma
  2. Socialstyrelsen. Ny rekommendation om egenberedskap av läkemedel och förbrukningsartiklar 2023-02-15
  3. Vårdgivarguiden. Egenberedskap av läkemedel och förbrukningsartiklar i hemmet. Nyhet 2023-03-14

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad