Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Upphandlade läkemedel 2023

Publicerat 2023-02-21

Uppdatering 2023-05-24: Ny avtalsvara för zoledronsyra 5 mg från den 1 juni 2023 är Zoledronic acid Oresund Pharma 5 mg/100 ml, varunummer 054631, pris 195 kr.

Nya upphandlingsavtal träder i kraft den 1 mars 2023. Vissa avtal är helt nya, andra förlängs från 2022 till samma eller nya priser.

Det är viktigt att beställa upphandlat läkemedel. Titta efter tummen upp-symbolen för upphandlade läkemedel vid beställning av läkemedel i beställnings­systemet Proceedo. Synonym till upphandlad vara får endast användas i undantagsfall när det är medicinskt motiverat. Kom ihåg att ApoEx som levererar läkemedel inte har i uppdrag att byta till upphandlat sortiment. Ansvaret för att nyttja avtalen på bästa sätt vilar på den som beställer läkemedel. Genom att beställa de specifika förpackningar som är upphandlade kan sjukvården spara avsevärda belopp i förhållande till inköp till ordinarie priser, verka för en hög patientsäkerhet, samt efterleva juridiska krav och miljökrav.

Bild från beställningssystemet Proceedo.

Sortimentsgruppen inom Region Stockholm använder den gröna symbolen i Proceedo i de fall Region Stockholm vill rekommendera ett specifikt preparat bland utbytbara läkemedel. Symbolen kommer inte att täcka alla utbytbara läkemedel, utan används bara för de läkemedel där det finns ett stort behov av att rekommendera ett specifikt preparat.

Nyheter 2023

Några nyheter för 2023 enligt nedan. För en komplett översikt, se

Nya avtal på infliximab med rangordning

Remsima, Orion Pharma, rangordning 1
Inflectra, Pfizer, rangordning 2
Remicade, MSD, rangordning 3
Remsima är utbytbar mot Inflectra enligt Läkemedelsverket.

Nya avtal för infliximab – rekvirera Remsima i första hand

Byte av leverantör

 • Albumin Baxalta (albumin, humant), Takeda Pharma, inf, ersätter Alburex (CSL Behring).
 • Clindamycin hameln (klindamycin), hameln pharma, inj/inf 5x4 ml, ersätter Dalacin 10x4 ml (Pfizer).
 • Dotarem (gadoterinsyra), Gothia Medical, inj 279,3 mg/ml, ersätter Clariscan 0,5 mmol/ml (GE Healthcare).
 • Invanz (ertapenem), MSD, pulv till inf konc 1 st, ersätter Ertapenem 10 st (Fresenius Kabi).
 • Meropenem Sun (meropenem), Sun Pharmaceutical, pulv till inj/inf, ersätter Meropenem Fresenius Kabi (Fresenius Kabi).
 • Midazolam Hameln (midazolam), hameln pharma, inj/inf, ersätter Midazolam Accord (Accord Healthcare).
 • Oxycodone Hameln (oxikodon), hameln pharma, inj/inf 10x1 ml och 10x2 ml, ersätter Lindoxa 5x1 ml och 5x2 ml
  (2care4 Generics).
 • Zoledronic acid Oresund Pharma (zoledronsyra), Øresund Pharma, inf 4 mg/100 ml, ersätter Zerlinda 4 mg/100 ml (Teva).
 • Zyvoxid (linezolid), Pfizer, inf, ersätter Linezolid Accord (Accord Healthcare ).

Nya avtalsvaror

 • Atropin Abboxia (atropin) inj 0,5 mg/ml 10x1 ml, Abboxia.
 • Clindamycin Villerton (klindamycin) inf 600 mg, Mylan Hospital.
 • Efedrin Mylan (efedrin) inj 50 mg/ml, Mylan.
 • Fluconazole B. Braun (flukonazol) inf, B. Braun Medical.
 • Hydromorphone Kalceks (hydromorfon) inj/inf 2 mg/ml, Öresund Pharma ApS.
 • Kenacort-T (triamcinolonacetonid) inj , Ebb Medical.
 • Mellozzan (melatonin) tabl 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 4 mg, 5 mg, EQL Pharma.
 • Nitroglycerin Karo Pharma (glyceryltrinitrat) inf konc 5 mg/ml, Karo Pharma.
 • Robinul-Neostigmin (glykopyrronium+neostigmin) inj, Viatris.
 • Sufentanil hameln (sufentanil) inj/inf, hameln pharma.

Varor som inte längre har upphandlingsavtal

 • Aclasta (zoledronsyra) 5 mg/100 ml inf, Sandoz.
 • Calcichew-D3 Citron (kalciumkarbonat + kolekalciferol) tuggtabl 500 mg/800 IE, Orifarm Generics.
 • Divifarm (kolekalciferol) tabl, Orifarm Generics.
 • Insulin glargin (långverkande): Abasaglar, Abasaglar KwikPen, Lilly och Lantus, Lantus (SoloStar), Sanofi. Välj billigaste insulin glargin Abasaglar.
 • Metolazon Abcur (metolazon) tabl, Abcur.
 • Trilafon dekanoat (perfenazin) inj, Orion Pharma.
 • Victoza (liraglutid) inj penna, Novo Nordisk.
 • Voltaren (diklofenak) inj, Ebb Medical.

Maila oss gärna med frågor, funderingar och förslag kring upphandling och avtal avtalsfragor.lakemedel.rlk@regionstockholm.se.

Marie Almén
Apotekare, upphandlingskoordinator läkemedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Farah Ghalebandi
Apotekare, sortimentsansvarig, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Johan Eklund
Upphandlare/Avtalscontroller, Region Stockholm, Upphandling
Maria Calais
Upphandlare, Region Stockholm, Upphandling

Rekvisitionsläkemedel är föremål för årligen återkommande upphandlingar. Avropsberättigade på avtalen är Region Stockholms förvaltningar, bolag och stiftelser. Dessutom har TioHundra AB, Region Gotland samt de vårdentreprenörer som Region Stockholm har vårdavtal med, äldreboenden samt vissa enheter på Karolinska institutet, rätt att avropa från Region Stockholms läkemedelsavtal.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad