Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kontrollera temperatur och besiktiga läkemedel vid värmebölja

Publicerat 2024-06-18

Förvaring av läkemedel i höga temperaturer kan påskynda nedbrytningen av den aktiva substansen vilket kan leda till försämrad effekt.

Strålande sol.

Region Stockholm har uppdaterat handlingsplanen vid värmeböljor.

Nedan följer några viktiga saker att tänka på när det gäller läkemedel.

Kontrollera och dokumentera temperaturen i läkemedelsförråd. Temperaturkontroll ska även utföras på andra ställen där läkemedel förvaras, exempelvis i akutvagnar eller behandlingsrum. Om temperaturen i läkemedelsförrådet överstiger godkänd temperatur för lagrade läkemedel behöver individuell prövning göras av de läkemedel som befunnit sig i förrådet. Hur hög temperaturen varit, hur länge temperaturen varit hög och läkemedlets egenskaper styr agerandet. Många läkemedel (speciellt injektioner) är känsliga för varmare temperatur än 25 °C. Förvaringsrekommendationer för enskilda läkemedel finns på fass.se. Förvara läkemedel i originalförpackning.

Besiktiga läkemedlen före användning

Titta efter:

 • fällningar (kan till exempel orsaka blodproppar. Granska gärna mot både mörk och ljus bakgrund, exempelvis ett vitt och svart papper)
 • missfärgningar (tecken på att substansen börjat brytas ned)
 • andra avvikelser till exempel konsistens och doft
 • sämre effekt än förväntat av läkemedlet (substansen kan brytas ned utan att det syns).

Inspektionen bör även fortsätta efter en värmebölja.


Känsliga läkemedel

Vilka läkemedel som tål respektive inte tål förhöjda temperaturer är väldigt varierande, men följande gäller generellt för olika läkemedelsformer:

 • Brustabletter, munsönderfallande och buckala tabletter är känsliga för fukt och värme och det är extra viktigt att dessa förvaras i originalförpackning i rumstemperatur.
 • Kapslar är generellt mer fuktkänsliga än tabletter.
 • Lösningar, såsom orala lösningar och injektionslösningar är mest känsliga för värme. Man bör vara extra noga med att syna dessa före administrering om de förvarats i höga temperaturer och kassera vid missfärgning, utfällning eller kristallbildning. All form av nedbrytning syns dock inte.
 • Suppositorier är känsliga för värme, men ska inte förvaras i kylskåp om de har rumstemperatur som förvaringsanvisning. Smälta suppositorier är inte lämpliga att använda. Den aktiva substansen kan kristallisera och även reta slemhinnan i rektum.
 • Vissa läkemedel som förvaras i kylskåp är extra känsliga för temperaturavvikelser, exempelvis biologiska läkemedel, vacciner, blodprodukter, antiserum, antikroppar, enzymer och interferoner. Säkerställ att de administreras så snart som möjligt efter uttagande från kylskåp.
 • Det finns extra känsliga läkemedel, exempelvis Fragmin förfyllda sprutor och Venofer. Dessa läkemedel bör därför förvaras i högst 25 °C. Var observant på hantering av dessa sprutor även i hemmet.
 • Salvor är mer hållbara än andra beredningsformer som krämer, lotioner, droppar och lösningar. Dessa är mer känsliga för bakteriell och annan mikrobiologisk tillväxt, vilken kan öka vid högre temperaturer. Salvor och krämer kan få mer lättflytande konsistens vid värme. Detta återgår när temperaturen normaliseras.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad