Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ny behandlings­­rekommendation för antibiotika vid borrelia

Publicerat 2024-06-10

Läkemedelsverket har tagit fram en ny behandlings­rekommendation för antibiotika vid borreliainfektion.

Förutom rekommendation om behandling finns också utförlig information om diagnostik.

Webbinarium

Titta på Läkemedelsverkets inspelade webbinarium om läkemedelsbehandling vid borrelia.

Behandlingsrekommendationens huvudbudskap:

  • Fästingar på huden ska avlägsnas så snart som möjligt. Endast en liten andel fästingbett resulterar i en borreliainfektion.
  • Diagnosen erythema migrans ställs utifrån klinisk bild. Serologisk analys fyller ingen funktion. Erythema migrans ska antibiotikabehandlas, i första hand med penicillin V.
  • Vid ovanligare hudmanifestationer såsom borrelialymfocytom och acrodermatitis chronica atrophicans samt vid borreliaartrit kan serologi och PCR utgöra ett diagnostiskt stöd.
  • Resultat av serologiska tester måste tolkas i relation till symtomduration och epidemiologi.
  • Serologi rekommenderas inte vid: erythema migrans, ospecifika symtom (såsom trötthet, yrsel, kronisk kroppsvärk och allmän sjukdomskänsla), fästingbett utan symtom, uppföljning efter behandling.
  • För att fastställa diagnosen neuroborrelios krävs lumbalpunktion med påvisande av pleocytos och ett positivt index för borreliaspecifika antikroppar i cerebrospinalvätska.
  • Neuroborrelios behandlas med doxycyklin peroralt alternativt ceftriaxon intravenöst. Hela dygnsdosen doxycyklin kan ges vid ett tillfälle.
  • Stöd saknas för kortare behandlingstid än 28 dagar vid borreliaartrit.
  • Vid acrodermatitis chronica atrophicans rekommenderas i första hand doxycyklin.
  • Oavsett borreliamanifestation är prognosen efter behandling i allmänhet god.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad