Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nytt nummer av Evidens – När smärta begränsar vardagen

Publicerat 2024-06-18

Neurologiska sjukdomar som migrän och neuropatier är vanliga orsaker till besök i primärvården, och kan ofta behandlas där utan att remitteras vidare till den specialiserade vården. Sällan finns en enda mirakelkur, oftare ligger flera åtgärder bakom framgångsrik behandling.

Handläggning av migrän inom primärvården

En och en halv miljon invånare i Sverige beräknas lida av migrän. Botande läkemedel saknas, men mycket kan göras för att vardagen ska fungera för patienten.

Icke-farmakologiska behandlingsalternativ vid migrän

Icke-farmakologiska behandlingar kan användas som enda behandling av migrän, men oftast som komplement till farmakologisk behandling. Val av behandling görs utifrån anamnes, undersökningsfynd och resonemang mellan behandlare och patient.

Teamet stöttar vid svårbehandlad migrän

Madeleine Berg, huvudvärkssjuksköterska och Birgitta Helmerson, leg sjukgymnast, ger patienter stöd att göra beteendeförändringar för att hantera sin migrän.

Värktabletterna kan ligga bakom smärtan

Läkemedelöveranvändningshuvudvärk (MOH) är en ofta förbisedd komplikation och ett underdiagnostiserat tillstånd hos patienter med kronisk huvudvärk.

Neuropati i primärvården

Neuropati är ett samlingsnamn för sjukdomstillstånd som drabbar perifera nerver. Påvisande av den bakomliggande orsaken till neuropati är väsentlig för att kunna föreslå korrekt behandling.

Övrigt innehåll

Hjärtinfarkt: Svensk studie ger nya data för användning av betablockerare

Ny studie visar att många patienter med välbehandlad hjärtinfarkt inte behöver betablockerare. Ett spännande resultat, men mer forskning behövs innan läkemedlet rutinmässig kan sättas ut, anser artikelförfattarna.

Tips från farmakologen

Akronymen GLASSMåNAD hjälper förskrivare att hålla koll på vilka läkemedel som tillfälligt bör pausas när patienter blir dehydrerade, antingen på grund av värme eller på grund av sjukdomstillstånd.

Detta och mycket mer hittar du i Evidens som ges ut av Region Stockholms läkemedelskommitté.

Du hittar artiklarna här »

Det går också bra att beställa pappersutgåvan. Skicka ett mejl till lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Trevlig läsning!

Martina Junström
chefredaktör tidningen Evidens

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad