Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nr 1 2015 tema Kloka Listan 2015

Tidningen Evidens
Evidens 1 2015
 • Strategiskt arbete fick effekt  Från 81 till 91 procent på två och ett halvt år. När vårdcentralen Badhotellet började arbeta systematiskt med Kloka Listan gick det snabbt att förbättra följsamheten. Ett bra lagarbete och fokus på några utvalda läkemedelsgrupper ledde till stora förändringar.
  Läs mer
 • Behandla till symtomfrihet vid depression


  Klokt Råd
  Depression är en allvarlig sjukdom och otillräckligt behandlad sjukdom ökar risken för ytterligare funktionsförlust och recidiv.
  Läs mer
 • Använd läkemedelsberättelsen mer


  Klokt Råd - Ge alltid patienten en aktuell läkemedelslista
  En uppdaterad läkemedelslista är en förutsättning för att kunna bedöma effekter, risker och biverkningar vid behandling. Både för läkaren och patienten. Skriv ut läkemedelslistan och ge den till patienten vid varje förändring i läkemedelsbehandlingen.
  Läs mer
 • Två nya läkemedel vid tobaksavvänjning på Kloka Listan


  Bupropion (Zyban) och vareniklin (Champix) rekommenderas om rökstopp inte uppnåtts med nikotinersättningsmedel.
  Läs mer
 • Förebygg migrän hos patienter med anfall ofta  Patienter med tre eller fler invalidiserande migränattacker i månaden kan ha nytta av förebyggande behandling även om anfallsbehandlingen fungerar bra.
  Läs mer
 • Undvik antibiotika vid akut bronkit  Akut bronkit är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna, och antibiotika saknar kliniskt betydelsefull effekt hos i övrigt lungfriska.
  Läs mer
 • Optimera hjärtsviktsbehandlingen  Ställ hjärtsviktsdiagnos korrekt och använd behandlingstrappan. Med måldoser och kontroll på hjärtfrekvens får sjukdomen bäst prognos och patienten minst symtom.
  Läs mer
 • Färre inhalatorer vid astma och kol


  Genom att fokusera på ett mindre antal inhalatorer blir det lättare att lära in och lära ut hur de fungerar. Det ger i sin tur säkrare och mer effektiv användning.
  Läs mer
 • NOAK in på Kloka Listan  En av de viktiga förändringarna i årets Kloka Lista är att två nya orala antikoagulantia, NOAK, nu rekommenderas för behandling av förmaksflimmer som alternativ till warfarin. Men kom ihåg att ha samma respekt för NOAK som för warfarin.
  Läs mer
 • Fler behandlingsmöjligheter vid IBS


  IBS är vanligt och ett syndrom som sänker livskvaliteten i paritet med sjukdomar som depression eller diabetes. Nu uppdateras Kloka Listan med ett nytt preparat för specialiserad vård vid IBS.
  Läs mer