Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nr 1 2015 tema Kloka Listan 2015

Tidningen Evidens
Evidens 1 2015

Tema Kloka Listan

 • Strategiskt arbete fick effekt


  Från 81 till 91 procent på två och ett halvt år. När vårdcentralen Badhotellet började arbeta systematiskt med Kloka Listan gick det snabbt att förbättra följsamheten. Ett bra lagarbete och fokus på några utvalda läkemedelsgrupper ledde till stora förändringar.
 • Behandla till symtomfrihet vid depression

  Klokt Råd
  Depression är en allvarlig sjukdom och otillräckligt behandlad sjukdom ökar risken för ytterligare funktionsförlust och recidiv.
 • Använd läkemedelsberättelsen mer

  Klokt Råd - Ge alltid patienten en aktuell läkemedelslista
  En uppdaterad läkemedelslista är en förutsättning för att kunna bedöma effekter, risker och biverkningar vid behandling. Både för läkaren och patienten. Skriv ut läkemedelslistan och ge den till patienten vid varje förändring i läkemedelsbehandlingen.
 • Två nya läkemedel vid tobaksavvänjning på Kloka Listan

  Bupropion (Zyban) och vareniklin (Champix) rekommenderas om rökstopp inte uppnåtts med nikotinersättningsmedel.
 • Förebygg migrän hos patienter med anfall ofta


  Patienter med tre eller fler invalidiserande migränattacker i månaden kan ha nytta av förebyggande behandling även om anfallsbehandlingen fungerar bra.
 • Undvik antibiotika vid akut bronkit


  Akut bronkit är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna, och antibiotika saknar kliniskt betydelsefull effekt hos i övrigt lungfriska.
 • Optimera hjärtsviktsbehandlingen


  Ställ hjärtsviktsdiagnos korrekt och använd behandlingstrappan. Med måldoser och kontroll på hjärtfrekvens får sjukdomen bäst prognos och patienten minst symtom.
 • Färre inhalatorer vid astma och kol

  Genom att fokusera på ett mindre antal inhalatorer blir det lättare att lära in och lära ut hur de fungerar. Det ger i sin tur säkrare och mer effektiv användning.
 • NOAK in på Kloka Listan


  En av de viktiga förändringarna i årets Kloka Lista är att två nya orala antikoagulantia, NOAK, nu rekommenderas för behandling av förmaksflimmer som alternativ till warfarin. Men kom ihåg att ha samma respekt för NOAK som för warfarin.
 • Fler behandlingsmöjligheter vid IBS

  IBS är vanligt och ett syndrom som sänker livskvaliteten i paritet med sjukdomar som depression eller diabetes. Nu uppdateras Kloka Listan med ett nytt preparat för specialiserad vård vid IBS.