Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Använd läkemedelsberättelsen mer

Publicerat 2015-04-13
Klokt Råd - Ge alltid patienten en aktuell läkemedelslista

En uppdaterad läkemedelslista är en förutsättning för att kunna bedöma effekter, risker och biverkningar vid behandling. Både för läkaren och patienten. Skriv ut läkemedelslistan och ge den till patienten vid varje förändring i läkemedelsbehandlingen.

En femtedel av akutinläggningar i Sverige antas bero på ett problem som är relaterat till läkemedelsanvändningen. Sjukhusvården är dyr och onödig eftersom en tredjedel av de läkemedelsrelaterade problemen och en fjärdedel av biverkningar eventuellt skulle gå att undvika. En stor del av problemen handlar om att utbytet av information mellan patient och vården och mellan vårdgivare inte fungerar.

– Ett bra sätt att komma tillrätta med detta är att öka användningen av läkemedelsberättelsen som beskriver hur behandlingen är förändrad då patienten skrivs ut från slutenvården, säger Pauline Raaschou, med dr, biträdande överläkare, klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus.

Läkemedelsgenomgång är en metod för att kartlägga en patients läkemedel. Den ska resultera i en aktuell läkemedelslista som även patienten bör få tillgång till. Samtidigt ger genomgången en möjlighet att upptäcka, åtgärda och förebygga problem som är relaterade till läkemedel.

– Använd strukturerad symtomskattning för att hitta biverkningar som patienten inte själv nämner eller kopplar till läkemedelsanvändningen. Och om vi alltid uppger indikation, slutdatum och utsättningsorsak i journalen så minskar risken för att misstag upprepas, tipsar Alexander Hedman, distriktsläkare, Mörby vårdcentral.

Karin Nordin

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 1.1 MB.


Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten@­regionstockholm.se

Uggla