Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Behandla till symtomfrihet vid depression

Publicerat 2015-04-20
Klokt Råd

Depression är en allvarlig sjukdom och otillräckligt behandlad sjukdom ökar risken för ytterligare funktionsförlust och recidiv.

– Svår depression klassas av Världshälsoorganisationen, WHO, som mycket svårt handikappande, på samma nivå som terminal cancersjukdom, sa Mussie Msghina, docent, överläkare, Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i expertrådet för psykiatriska sjukdomar.

Depression påverkar många av hjärnans huvudfunktioner som motorik, motivation, emotion och kognition, både strukturellt och funktionellt.

– Mer än hälften av patienter med ­ depression får ingen behandling och bara en del av de behandlade patienterna behandlas till fullständig remission. Enligt en amerikansk studie fick bara 10–20 procent av alla med depression adekvat behandling.

– Målet vid behandling ska vara symtomfrihet, om symtom kvarstår är recidivrisken tre gånger högre. Ett bra sätt att följa sjukdomsutvecklingen är att använda självskattningsskalor, till exempel PHQ-9 eller MADRS-S.

Det finns flera bra behandlingsalternativ. I Kloka ­Listan 2015 rekommenderas i första hand escitalopram eller sertralin och i andra hand mirtazapin eller venlafaxin. Patentutgång har gjort escitalopram till ett kostnads­effektivt alternativ till citalopram, som rekommenderats tidigare år. Vid otillräcklig effekt trots dostitrering och adekvat behandlingstid, bör preparatbyte eller tilläggsbehandling övervägas. Byte inom samma preparatklass, till exempel SSRI, kan fungera lika bra som byte till läkemedel från en annan klass och ge mindre utsättningsbesvär. Efter uppnådd remission bör behandlingen fortgå i minst sex månader.

Elin Jerremalm

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 1.1 MB.


Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten@­regionstockholm.se

Uggla