Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Färre inhalatorer vid astma och kol

Eva Wikström Jonsson

Eva Wikström Jonsson. Foto: Kari Kohvakka

Publicerat 2015-03-16

Genom att fokusera på ett mindre antal inhalatorer blir det lättare att lära in och lära ut hur de fungerar. Det ger i sin tur säkrare och mer effektiv användning.

Under de senaste åren har flera olika inhalatorer med samma aktiva substans i funnits med på Kloka Listan, i syfte att underlätta individualisering av behandlingen. Mycket av återkopplingen på de rekommendationerna har gällt att det har funnits för mycket att välja på och att det ställer stora krav att lära sig så många inhalatorer. Visst är det viktigt att individualisera behandlingen, men såväl forskning som praktisk erfarenhet gör det tydligt att en av de begränsande faktorerna vad gäller resultatet av inhalationsbehandlingen är just användningen av inhalatorn. Att den som visar inhalatorn verkligen behärskar den själv är viktigt. Därför finns det färre inhalatorer att välja på i Kloka Listan 2015.

Easyhaler finns nu rekommenderad på alla steg i behandlingen av astma hos vuxna. Terapitrappan har däremot inte ändrat sig principiellt. Grunden i astmabehandlingen är inhalationssteroider. Det understryks i den redan nu gällande remissversionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Först till patienter som har terapisvikt vid regelbunden underhållsbehandling med inhalationssteroid, på steg tre i behandlingstrappan för astma, kan det bli aktuellt med fast kombination av inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare.

I Kloka Listan 2015 finns den fasta kombinationen av budesonid och formoterol i Bufomix Easyhaler. Samma läkemedel och inhalator återfinns även bland de rekommenderade behandlingsalternativen till patienter med KOL med FEV1 mindre än 50 procent av förväntat och frekventa exacerbationer. I övrigt har inga nya läkemedel tillkommit i Kloka Listan 2015 på indikationen KOL.

Uppföljning är viktigt. Be patienten visa hur de använder inhalatorn. Att det tidigare fungerat bra är ingen garanti – ibland behöver behandlingen omprövas på grund av samtidiga sjukdomar som förändrat förutsättningarna.

Eva Wikström Jonsson, docent, klinisk farmakolog

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 1.1 MB.


Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten@­regionstockholm.se