Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förebygg migrän hos patienter med anfall ofta

Publicerat 2015-04-07

Patienter med tre eller fler invalidiserande migränattacker i månaden kan ha nytta av förebyggande behandling även om anfallsbehandlingen fungerar bra.

Migrän är en folksjukdom och i Europa får 18 procent av kvinnor, åtta procent av män och nio procent av barn regelbundet migränanfall. Många har så många anfall att det får stor inverkan på livet. Var fjärde migränpatient har till exempel missat en skoldag eller arbetsdag under de senaste tre månaderna.

Studier tyder på att fyra av tio med migrän skulle ha nytta av anfallsförebyggande behandling, men enbart 3–13 procent använder profylaktiska läkemedel.

– Läkare i primärvården kan göra skillnad för sina patienter med farmakologisk profylax. Med förebyggande behandling går det att få ner antalet anfall till hälften, säger Elisabet Waldenlind, docent, överläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i expertrådet för neurologiska sjukdomar.

Elisabet Waldenlind

Elisabet Waldenlind

Behandlingen kan ges i perioder under något eller några år. Migränsjukdomens intensitet brukar kunna skifta med åren. Metoprolol är en utmärkt förebyggande behandling. Inled med 50 mg och om effekten inte är tillräcklig trappas dosen snabbt upp efter ett par veckor till 100 mg. Därefter höjs dosen med minst en månad mellan varje dossteg till 200 mg som mest. Använd anfallskalender, tipsar Elisabet Waldenlind.

– Nöj dig inte förrän du ser bra effekt. Om inte metoprolol fungerar finns topiramat och flera andra alternativ att välja mellan inom specialiserad vård.

Till barn rekommenderas propranolol 60–120 mg. I dagsläget finns inte lika mycket data för användning av metoprolol hos barn.

Karin Nordin

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 1.1 MB.


Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten@­regionstockholm.se

Uggla