Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mycket nytt i Kloka Listan 2015

Publicerat 2015-02-12
Marie-Louise Ovesjö

Marie-Louise Ovesjö. Foto: Kari Kohvakka

Årets första nummer av tidningen Evidens handlar helt om Kloka Listan och alla nya, viktiga förändringar i rekommendationerna. Marie-Louise Ovesjö, med dr, överläkare och medicinsk redaktör för Kloka Listan: Vad är nytt i år?

– I Kloka Listan 2015 har vi utökade rekommendationer kring antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer. Nu är kunskapen och erfarenheten större kring de nya perorala antikoagulantia och det har blivit motiverat att förändra rekommendationerna. Inom avsnittet om andningsvägarna har vi gjort förändringar kring valet av inhalatorer. Här är substanserna inte nya men inhalatorerna har också stor betydelse för behandlingsresultatet.

– IBS, Irritable Bowel Syndrome, är vanligt och medför stora besvär för en del patienter. Nu har vi utökade rekommendationer för IBS. Rökstopp är en angelägen åtgärd för att förebygga eller förbättra prognosen för många sjukdomar. Vi har nu utvidgat rekommendationerna för rökavvänjning.

Finns det fler förändringar som du vill nämna?

– Vi fortsätter att förstärka barnperspektivet, till exempel med profylaktisk behandling av migrän hos barn och ungdomar.

– Vid diabetes mellitus typ 2 rekommenderas nu även repaglinid (Novonorm) i andra hand som alternativ vid otillräcklig effekt av metformin. Detta ligger i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes som är på gång.

– Escitalopram är nu ett av förstahandsmedlen vid depression och ett av andrahandsmedlen vid ångestsyndrom.

– Det har även tillkommit nya rekommendationer för specialiserad vård, till exempel preoperativ behandling av myom, manlig hypogonadism och immunosuppression vid njurtransplantation.

Är det ovanligt många förändringar i år?

– Det är flera förändringar som berör många patienter och vanliga sjukdomar i år. Det beror dels på att vissa nyare läkemedel har blivit tillräckligt etablerade för att kunna rekommenderas, dels på att vissa äldre läkemedel nu har blivit mer kostnadseffektiva i och med patentutgångar. Det är förstås önskvärt att rekommendationerna är någorlunda stabila från år till år men samtidigt måste man göra förändringar när det är motiverat. Det är viktigt att vi har bra rekommendationer. Men för att nå bästa möjliga behandlingsresultat måste patienten vara delaktig i behandlingen. Och läkaren måste alltid följa upp hur det går.

Och nu blir det ännu lättare att använda Kloka Listan?

– Ja, nu lanserar vi Kloka Listan som en webbapp vilket innebär att den blir lätt att läsa på alla mobila enheter som telefoner och läsplattor. Spara bokmärket på hemskärmen så når du Kloka Listan även när du inte är uppkopplad.

– Kloka Listan finns förstås som tidigare även som pappersversion. Webbversionen på Janusinfo har också förbättrats och fått utökade sökmöjligheter.

Beställ och ladda ner Kloka Listan.

Karin Nordin

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 1.1 MB.


Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@­regionstockholm.se