Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Två nya läkemedel vid tobaksavvänjning på Kloka Listan

Hans Gilljam

Hans Gilljam. Foto: Kari Kohvakka

Publicerat 2015-04-08

Bupropion (Zyban) och vareniklin (Champix) rekommenderas om rökstopp inte uppnåtts med nikotinersättningsmedel.

– Nummer ett vid rökstopp är alltid motivation och som nummer två kommer råd och stöd, men läkemedel kan vara ett bra komplement, sa Hans Gilljam, professor, Karolinska institutet, institutionen för hälsovetenskap.

När det gäller förstahandsvalet bland läkemedel, nikotin­ ersättningsmedel, finns ett flertal beredningsformer, till exempel tuggummi, plåster, inhalator och sugtabletter. De olika formerna ger i studier ungefär samma resultat, så valet blir individuellt. Det viktigaste är att medlet används när det behövs. Biverkningarna är få med nikotinersätt­ ningsmedel.

– Underbehandling, för kort tid eller för låg dos, är en vanlig orsak att misslyckas. Det kan vara bra att kombinera långverkande, exempelvis plåster, och kortverkande nikotinersättning, till exempel en oral produkt. Behandlingen påbörjas innan rökstopp, som sedan ska ske tvärt, sa Hans Gilljam.

Två ytterligare alternativ

Bupropion och vareniklin har nu kommit in i Kloka Listan och rekommenderas, i första respektive andra hand, om rökstopp inte uppnåtts med nikotinersättningsmedel. Bupropion vid rökavvänjning doseras 150 mg en gång dagligen de första sex dagarna och därefter 150 mg två gånger dagligen. Rökstopp inplaneras sju till tio dagar efter terapistart. En vanlig biverkan är sömnsvårigheter om kvällstabletten tas för sent. Bupropion ska inte ges till personer som riskerar kramp, till exempel personer med epilepsi.

Vareniklin ges i upptrappningsschema under totalt tolv veckor. Rökslut rekommenderas en till två veckor efter ­ terapistart. Illamående är en vanlig biverkan. Behandlingen är kontraindicerad vid allvarlig njursvikt och det är viktigt att vara observant på nydebuterade psykiatriska symtom.

– Anledningen till att bupropion i Kloka Listan ­prioriteras före vareniklin är att amerikanska, brittiska och nya zeeländska studier visar högre biverkningsrapportering av allvarliga neuropsykiatriska tillstånd för vareniklin. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har försett vareniklin med en varning. Dock finns en osäkerhet kring hur den högre biverkningsrapporteringen för vareniklin än för bupropion vid rökavvänjning ska värderas, säger Mussie Msghina, docent, överläkare, Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i expertrådet för psykiatriska sjukdomar.

Enligt studier är effekten, att uppnå minst sex månaders rökfrihet, signifikant bättre än placebo för all läkemedels­behandling. Nikotinersättning i monoterapi och bupropion verkar vara ungefär jämförbara och vareniklin har bättre effekt.

– Bästa utfallet fås i kombination med kvalificerat rådgi­vande samtal enligt Socialstyrelsens riktlinjer. En god uppföljning av en intresserad läkare har också stor betydelse för utfallet, sa Hans Gilljam.

Elin Jerremalm

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 1.1 MB.


Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten@­regionstockholm.se