Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Undvik antibiotika vid akut bronkit

Publicerat 2015-03-30

Akut bronkit är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna, och antibiotika saknar kliniskt betydelsefull effekt hos i övrigt lungfriska.

Enligt en Cochrane-sammanställning om behandling vid akut bronkit gav antibiotika jämfört med placebo i genomsnitt en halv dags förkortad tid med hosta och sjukdomskänsla. Men också fler biverkningar.

Orsaken till akut bronkit är oftast en virusinfektion, men den kan också vara bakterieorsakad. Hosta är det domi­nerande symtomet och håller ofta i sig i tre veckor, ibland längre.

Ordföranden i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för infektionssjukdomar, Paulina Dalemo, specialistläkare, infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, presenterade det nya Kloka rådet på Kloka Listan Forum.

– Andelen som antibiotikabehandlas av de som får diagnosen akut bronkit varierar kraftigt mellan vårdcentraler, vilket också kan bero på hur vårdcentralen registrerar diagnos. En rimlig nivå borde vara att mindre än 20 procent får antibiotika. Idag är den siffran i snitt knappt 40 procent.

Antibiotika är ibland motiverat vid komplicerade bronkiter hos patienter med kroniska lungsjukdomar och hos immunsupprimerade patienter.

– Det finns bra patientinformation på Folkhälsomyndighetens hemsida, Till dig som har luftrörskatarr, och på Janusinfo, Mindre antibiotika, mer av eget försvar Pdf, 841.4 kB..

Elin Jerremalm

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 1.1 MB.


Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten@­regionstockholm.se

Uggla