Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nr 1 2016 tema Kloka Listan

Tidningen Evidens
Evidens 1 2016
 • Gör individuell bedömning vid nedsatt njurfunktion  Många läkemedel elimineras helt eller delvis via njurarna och felaktig dosering kan medföra risk för biverkningar. Det gäller bland annat valaciklovir, gabapentin, metotrexat, sotalol, dabigatran (Pradaxa), metformin och glibenklamid.
  Läs mer
 • Enklare att ställa KOL-diagnos  Spirometriundersökning för diagnostisering och uppföljningav patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, blir nu enklare än tidigare. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör vi erbjuda dynamisk spirometri med mätning av FEV1/FVC enbart utifrån forcerad utandning efter luftrörsvidgande behandling till personer med misstänkt KOL, som röker eller har rökt.
  Läs mer
 • Infektioner hos barn – när behövs antibiotika


  Malin Rydh-Rinder
  Infektionssymtom är en vanlig sökorsak på barnakuterna. Vissainfektioner ska behandlas med antibiotika men många är självläkande.
  Läs mer
 • Omvårdnad före läkemedel mot psykiska symtom vid demens  Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD, är viktiga att särskilja och kan vara svåra att behandla. Nio av tio personer med demens får en personlighetsförändring.
  Läs mer
 • Resistenta bakterier med ESBL ökar  Omkring en fjärdedel av de som varit på en utlandsvistelse koloniserasav resistenta bakterier. Bakterier med betalaktamaser medutökat spektrum (ESBL) är den vanligaste resistensmekanismen ochökar snabbast.
  Läs mer
 • Data och diskussion ska förbättra strokeprevention  Många patienter med stroke eller TIA tycks inte dyka upp på vårdcentraler efter sjukhusvistelsen.
  Läs mer
 • Ohederliga metoder i läkemedelsbranschen


  Peter Gøtzsche
  – Så länge läkemedelsindustrin äger rådata från kliniska prövningar handlar det inte om vetenskaplig publicering, utan istället om marknadsföring, sa professor Peter Gøtzsche, Nordic Cochrane Centre, när han föreläste under Kloka Listan Forum.
  Läs mer
 • NOAK ett år på Kloka Listan för strokeprofylax vid förmaksflimmer  Införandet av NOAK har varit försiktigt i Stockholm och förefaller ha skett på ett adekvat sätt. Målet om antikoagulantiabehandling hos åtta av tio patienter med CHA2DS2VASc ≥2 poäng är nu inte långt borta.
  Läs mer
 • Biosimilarer frigör resurser för behandling


  Carl-Olav Stiller
  Nu finns generiska bioteknologiska läkemedel, biosimilarer, för TNFalfa-hämmaren infliximab (Remicade) på Kloka Listan på indikation reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit. Produkterna är likvärdiga, använd därför den med lägst pris, rekommenderar expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar.
  Läs mer
 • Patienterna har goda råd att ge oss  Efter 30 år på Södersjukhuset, bland annat som verksamhetschef för internmedicin, tar Gerd Lärfars över som ordförande för Stockholms läns läkemedelskommitté.
  Läs mer