Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nr 1 2016 tema Kloka Listan

Tidningen Evidens
Evidens 1 2016

Tema Kloka Listan

 • Gör individuell bedömning vid nedsatt njurfunktion


  Många läkemedel elimineras helt eller delvis via njurarna och felaktig dosering kan medföra risk för biverkningar. Det gäller bland annat valaciklovir, gabapentin, metotrexat, sotalol, dabigatran (Pradaxa), metformin och glibenklamid.
 • Enklare att ställa KOL-diagnos


  Spirometriundersökning för diagnostisering och uppföljningav patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, blir nu enklare än tidigare. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör vi erbjuda dynamisk spirometri med mätning av FEV1/FVC enbart utifrån forcerad utandning efter luftrörsvidgande behandling till personer med misstänkt KOL, som röker eller har rökt.
 • Infektioner hos barn – när behövs antibiotika

  Malin Rydh-Rinder
  Infektionssymtom är en vanlig sökorsak på barnakuterna. Vissainfektioner ska behandlas med antibiotika men många är självläkande.
 • Omvårdnad före läkemedel mot psykiska symtom vid demens


  Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD, är viktiga att särskilja och kan vara svåra att behandla. Nio av tio personer med demens får en personlighetsförändring.
 • Resistenta bakterier med ESBL ökar


  Omkring en fjärdedel av de som varit på en utlandsvistelse koloniserasav resistenta bakterier. Bakterier med betalaktamaser medutökat spektrum (ESBL) är den vanligaste resistensmekanismen ochökar snabbast.
 • Data och diskussion ska förbättra strokeprevention


  Många patienter med stroke eller TIA tycks inte dyka upp på vårdcentraler efter sjukhusvistelsen.
 • Ohederliga metoder i läkemedelsbranschen

  Peter Gøtzsche
  – Så länge läkemedelsindustrin äger rådata från kliniska prövningar handlar det inte om vetenskaplig publicering, utan istället om marknadsföring, sa professor Peter Gøtzsche, Nordic Cochrane Centre, när han föreläste under Kloka Listan Forum.
 • NOAK ett år på Kloka Listan för strokeprofylax vid förmaksflimmer


  Införandet av NOAK har varit försiktigt i Stockholm och förefaller ha skett på ett adekvat sätt. Målet om antikoagulantiabehandling hos åtta av tio patienter med CHA2DS2VASc ≥2 poäng är nu inte långt borta.
 • Biosimilarer frigör resurser för behandling

  Carl-Olav Stiller
  Nu finns generiska bioteknologiska läkemedel, biosimilarer, för TNFalfa-hämmaren infliximab (Remicade) på Kloka Listan på indikation reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit. Produkterna är likvärdiga, använd därför den med lägst pris, rekommenderar expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar.
 • Patienterna har goda råd att ge oss


  Efter 30 år på Södersjukhuset, bland annat som verksamhetschef för internmedicin, tar Gerd Lärfars över som ordförande för Stockholms läns läkemedelskommitté.