Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Resistenta bakterier med ESBL ökar

Publicerat 2016-03-02

Omkring en fjärdedel av de som varit på en utlandsvistelse koloniserasav resistenta bakterier. Bakterier med betalaktamaser medutökat spektrum (ESBL) är den vanligaste resistensmekanismen ochökar snabbast.

– I till exempel Sydeuropa är resistenta bakterier betydligt vanligare än i Sverige. Om antibiotika intas i samband med resan är risken för kolonisation av resistenta bakterier ännu större, så det bör om möjligt undvikas, sa Malin Vading, specialistläkare i infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset och Strama Stockholm.

ESBL är enzym som bryter ner penicilliner och cefalosporiner och gör dem verkningslösa, samtidig resistens även mot andra antibiotikagrupper förekommer ofta. ESBL kan bildas av olika tarmbakterier, men är vanligast hos E coli och Klebsiella.

Screening av bärarskap i tarm görs om en patient som ska läggas in på sjukhus nyligen har sjukhusvårdats utomlands. Patienten ska informeras om bärarskapet, men kan leva som vanligt och umgås med andra. Det finns ingen anledning att screena hemkomna utlandsresenärer efter ESBL i öppenvård.

– Personer som bär på ESBL-producerande bakterier blir inte oftare eller svårare sjuka, men om man får en infektion orsakad av ESBL-bildande bakterier är behandlingsalternativen färre, sa Malin Vading.

Val av behandling

Asymtomatisk bakteriuri behandlas på samma sätt som infektioner med icke-ESBL-bärande bakterier, det vill säga i normala fall inte alls. Cystit behandlas efter odlingssvar. Oftast fungerar samma antibiotika som normalt, men med högre dos av pivmecillinam och något längre behandlingstid:

  • I första hand: pivmecillinam (Selexid) 400 mg x 3 eller nitrofurantoin (Furadantin) 50 mg x 3 i fem dagar hos kvinnor, i sju dagar hos män.
  • Fosfomycin finns som licenspreparat om alternativ saknas: kontakta infektionskliniken.

Vid pyelonefrit orsakad av ESBL-producerande bakterier ska behandlingen utformas efter resistensbestämning. Konsultera infektionskliniken. En mer oroande variant av ESBL är ESBLCARBA. Bakterier blir då resistenta mot såväl karbapenemer som penicilliner och cefalosporiner. Vid infektion är då behandlingsalternativen ytterst få.

Elin Jerremalm

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 3.5 MB.


Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@­regionstockholm.se