Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Följ upp och ompröva SSRI hos äldre

Publicerat 2017-04-21

Behandling med SSRI hos personer över 85 år ökade risken för fallskada med 60 procent enligt en analys från Socialstyrelsen. Flertalet äldre med depression svarar dessutom inte på behandling med SSRI enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Marie-Louise Ovesjö

Marie-Louise Ovesjö

– Dessa rapporter tillsammans gör det väldigt angeläget att följa upp och ompröva SSRI-behandling hos äldre, säger Marie-Louise Ovesjö, med dr, överläkare Södersjukhuset, ordförande i Kloka Listan-utskottet och ledamot i Stockholms läns
läkemedelskommitté.

Om serotoninåterupptagshämmare, SSRI, ändå ska användas är det från och med i år samma substanser som rekommenderas vid depression hos både äldre och yngre vuxna. Escitalopram och sertralin i första hand och mirtazapin i andra hand. Venlafaxin har utgått från Kloka Listan.

– Om man har varit van vid citalopram och börjar använda escitalopram är det viktigt att hålla reda på dosen.

Dosberoende förlängning av QT-intervallet med risk för hjärtarytmi medför att maxdosen hos patienter över 65 år är 10 mg per dygn för escitalopram och 20 mg per dygn för citalopram.

Ångest och depression är ofta svåra att särskilja hos äldre patienter och det är vanligt att båda sjukdomarna behandlas samtidigt. Nu rekommenderas samma läkemedel vid båda tillstånden.

Karin Nordin

Senast ändrad