Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fritt för barn ökade användningen

Publicerat 2017-02-08

Receptläkemedel blev kostnadsfria för barn vid förra årsskiftet. Inom vissa läkemedelsgrupper ökade användningen under förra året i Stockholms läns landsting, bland annat för mjukgörande krämer.

Synnöve Lindemalm

Synnöve Lindemalm

– I familjer med låg inkomst är det bra att receptläkemedlen är kostnadsfria. Att till exempel fler hämtar ut astmaläkemedel är bra. Barn som bor växelvis hos mamma och pappa behöver ha mediciner på båda ställen och det har en del inte haft råd med tidigare, säger Synnöve Lindemalm, med dr, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, ledamot i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Även uthämtande av ADHD­-läkemedel för barn har ökat. Eftersom en underanvändning tidigare har diskuterats är det svårt att avgöra om detta beror på en mer adekvat förskrivning eller på en ren effekt av att läkemedlen blev kostnadsfria.

Du läser en artikel från Evidens tema Kloka Listan.
Läs pdf-versionen Pdf, 2.4 MB. istället, så får du faktarutor, bilder och fler artiklar.

Säkerhet och ansvar

– Något som jag själv märkt av under senaste året är att föräldrar allt oftare frågar efter att få stora flaskor Alvedon utskrivna till sina barn sedan det blev gratis att hämta ut dem. De tycker att det är praktiskt att ha en stor flaska hemma, särskilt
om det finns fler barn i familjen. Men det är en säkerhetsrisk och jag är rädd för att allvarliga för giftningar med paracetamol kan öka och att något barn kan råka riktigt illa ut till följd av detta.

Sjukdomstillstånd av egenvårdskaraktär som beräknas gå över inom fyra veckor med hjälp av receptfria läkemedel ska hanteras som egenvård, menar Synnöve Lindemalm. När läkemedel förskrivs på recept ska det alltid vara anpassat till
förbrukningen för en individ. Det handlar om att hushålla med resurser så att rätt läkemedel kan bekostas av samhället för rätt patienter. Samtidigt är det också en ansvarsfråga.

– Om en individ själv initierar sin behandling och handlar till exempel antihistaminer på apoteket är det under eget ansvar, men om läkemedlet kommer på recept från vården tar vi det medicinska ansvaret för behandlingen.

Mjukgörande krämer

SLL:s kostnader för mjukgörande krämer till barn var 19 miljoner kronor 2016. Det är en påtaglig ökning med drygt 15 miljoner kronor från föregående år. Här menar Synnöve Lindemalm att en del av dessa behandlingar förmodligen hade kunnat hanteras med receptfria produkter för kortare tids behandling.

– Förskrivning av mjukgörare bör förbehållas patienter med eksem, psoriasis eller iktyos, säger Harry Beitner, överläkare hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, som var ordförande i expertrådet för hudsjukdomar under 2016.

Patienter som har dessa diagnoser kan behöva öka regelmässig användning av mjukgörande krämer om det samtidigt innebär att det går att minska behovet av lokala glukokortikoider. De senare ska inte användas som mjukgörare.

Däremot menar Harry Beitner att kostnaden för mjukgörande medel till både vuxna och barn är väl hög i förhållande till kostnaderna för annan dermatologisk behandling. Kostnaden för mjuk­görande på recept, alla åldrar, var 54 miljoner
kronor i Stockholms läns landsting under 2016.

– Siffran antyder att förskrivningen sker på bredare indikationer än vi rekommenderar, säger Harry Beitner.

Karin Nordin

Senast ändrad

Evidens 1 2017