Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Liraglutid vid diabetes i tredje hand

Publicerat 2017-04-21

Metformin kan nu användas för att behandla diabetes typ 2 även hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Liraglutid (Victoza) flyttar från specialiserad vård och rekommenderas i tredje hand på baslistan. Det är de stora nyheterna inom Kloka Listans diabetesavsnitt 2017.

Pontus Curman och Per Wändell

Pontus Curman och Per Wändell. Foto: Kari Kohvakka

Metformin har tidigare varit kontraindicerat hos patienter med GFR under 60 ml/min. Men nya rekommendationer från de europeiska och svenska läkemedelsverken innebär att även patienter med måttligt nedsatt njurfunktion kan använda metformin. Vid nedsatt njurfunktion ska GFR utvärderas innan behandlingen påbörjas och om GFR ligger mellan 30 och 59 ska njurfunktionen följas upp minst en gång om året. Dosjusteringar kan behövas. Numera är metformin kontraindicerat vid GFR under 30 ml/min.

– Tänk på att detta inte gäller för kombinationspreparat. Där påverkar alla ingående substanser vid vilken njurfunktion de kan användas, sa Per Wändell, senior professor, distriktsläkare, ledamot i expertrådet för endokrinologiska och metabola
sjukdomar.

Glibenklamid utgår från Kloka Listan på grund av risken för långdragna hypoglykemier. Istället finns glimepirid med som sulfonylureamedel och även det kortverkande alternativet repaglinid.

– Om man använder läkemedel med risk för hypoglykemier är det viktigt att verkligen fiska efter detta vid anamnesen. Vi måste aktivt fråga om det, för annars kommer det oftast inte fram, sa Pontus Curman, överläkare, Medicinkliniken, Ersta sjukhus, ledamot i expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

Liraglutid är ett alternativ till patienter med övervikt som inte fått tillräcklig metabol kontroll med hjälp av metformin, insulinfrisättare eller insulin. Behandlingen ska utvärderas efter tre månader och sättas ut efter sex månader om inte HbA1c reducerats med >10 mmol/mol. Effekten kan avta efter ett par år men återställas med en drug holiday på tre månader.

– Varje vårdgivare måste använda eget omdöme. Överväg allternativa läkemedel och insuliner om det behövs. Målinrikta behandlingen och anpassa den efter olika profiler. Jag har sett många exempel på att HbA1c ligger bra, men att avvikelser
efter måltid inte uppmärksammats. Det krävs en blodsockerkurva för att se det. Då kan man också pröva att till exempel byta ut tre potatisar mot grönsaker och se hur värdena påverkas, sa Pontus Curman.

Karin Nordin

Senast ändrad