Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kvalitetsapotekare ska stötta primärvården

Publicerat 2021-02-26

Marie Schill. Foto: Anna Molander

Marie Schill

Tre kvalitetsapotekare ska stötta vårdcentralernas uppföljnings- och kvalitetsarbete när fortbildningen görs om. De ersätter erksamhetsbesöken, berättar Marie Schill, enhetschef för Läkemedelskvalitet.

Hur ser kvalitetsapotekarnas uppdrag ut?

– Akademiskt primärvårdscentrum, APC, tar över ett större ansvar för primärvårdens fortbildning. Kvalitetsapotekarna kommer att samarbeta med APC för att stötta vårdcentralerna i arbetet med att följa upp läkemedelsstatistik och resultat i Primärvårdskvalitet. En enkät ska skickas ut för att se hur vårdcentralerna vill att uppföljningsarbetet ska bedrivas framöver.

Hur ska vårdcentralerna driva sitt kvalitetsarbete?

– Det är verksamhetschefen som är ansvarig för kvalitets- och uppföljningsarbetet. Men ska det bli bra bör uppdraget ges till någon som är extra intresserad av kvalitetsarbete och uppföljning av läkemedelsförskrivning. Det är viktigt att någon tar sig tid att göra det här arbetet så det blir intressant för hela teamet på vårdcentralen, gärna med stöd av kvalitetsapotekarnas webbinarier.

Hur påverkas utbudet av kurser framöver?

– Läkemedelskommitténs expertgrupper kommer även i fortsättningen att bjuda in till seminarier och webbinarier som tidigare, via janusinfo.se/fortbildning. Det som till följd av politiska beslut nu försvinner är verksamhetsbesöken som hållits av informationsläkare och apotekare. I stället kommer målgruppsinriktade webbinarier erbjudas av kvalitetsapotekare under året.

Anna Bratt

Fotnot: Strama Stockholms uppsökande besök på vårdcentralerna fortsätter. För kontakt: strama.hsf@regionstockholm.se

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad