Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Missade du Kloka listan forums webbinarium 2021?

Gerd Lärfars, Karolina Nowinski, Peter Bárány och Pontus Curman deltog iKloka listan forums webbinarium 20 januari 2021.

Publicerat 2021-02-26

Se föreläsningarna i efterhand!

Du kan se läkemedelskommitténs experter föreläsa om nyheter på Kloka listan.

Till exempel:

  • SGLT2-hämmare vid diabetes, hjärtsjukdom och njursjukdom
  • Inled behandling av hypertoni med två läkemedel direkt och följ upp
  • Avsluta opioidbehandling vid akut smärta inom 3–5 dygn

Senast ändrad