Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nr 2 2015 tema Diabetes

Tidningen Evidens
Evidens 2 2015
 • Få bra studier om antidepressiv behandling hos äldre  Nyttan av SSRI vid unipolär depression hos äldre var i korttidsstudier inte påtagligt bättre än placebo. Det visar en aktuell SBU-rapport. Hos de patienter som blev bättre av SSRI kunde underhållsbehandling i upp till ett år förebygga återinsjuknande.
  Läs mer
 • Farsta förbättrar sin vård med NDR


  Genom att använda NDR-knappen är det enkelt att ta fram rapporter av det här slaget. NDR-knappen finns på https://ndrstatistik.registercentrum.se/
  Med hjälp av Nationella diabetesregistret, NDR, har det blivit möjligt att arbeta med kvalitetsförbättringar på ett systematiskt och effektivt sätt. Vårdcentralen i Farsta tar nu sin diabetesvård till en ny nivå.
  Läs mer
 • Diabetesscreening kulturanpassas i Flemingsberg


  Om patienter med prediabetes eller odiagnostiserad diabetes kan identifieras tidigt kan debuten skjutas upp. Projektet 4D Diabetes undersöker om vi behöver olika metoder för att hitta diabetes i olika populationer.
  Läs mer
 • Hepatit C-läkemedel – bot till hög kostnad


  Soo Aleman
  De nya läkemedlen mot hepatit C är mycket effektiva och kan ge bot mot en livshotande sjukdom. Samtidigt är de så dyra att de hotar att slå undan andra behandlingar. Situationen blir särskilt speciell med tanke på att preparaten går under smittskyddslagen. Hanteringen sker nu med ett nationellt ordnat införande där det råder konsensus om att bara ge läkemedlen till de som är svårast leversjuka.
  Läs mer
 • IMPROVE-IT ändrar inte lipidrekommendationer


  Den mycket omfattande IMPROVE-IT-studien jämförde tillägg av ezetimib (Ezetrol) 10 mg/dag eller placebo till simvastatin 40 mg/dag. Den presenterades vid det amerikanska hjärtmötet i november, men har förvånansvärt nog inte publicerats ännu.
  Läs mer
 • Använd riskmotorn vid diabetes  Det finns redan vid lindrig glukosstegring en ökad risk för komplikationsutveckling och det är därför viktigt att hitta och behandla diabetes tidigt, i första hand med livsstilsförändringar i kombination med metformin. De reviderade nationella riktlinjerna för diabetesvård lyfter särskilt fram förebyggande av komplikationer.
  Läs mer
 • Dubbel diabetesrisk hos invandrargrupp


  Personer som härstammar från Mellanöstern har klart högre risk att insjukna i diabetes och hjärtsjukdom. Det kräver att svensk vård anpassas för att upptäcka diabetes tidigt hos alla och för att bemöta patienten på ett kulturanpassat sätt.
  Läs mer