Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Farsta förbättrar sin vård med NDR

Bra diabetesvård bygger på samarbete. Jonas Tovi tycker att stödet från Tuija Peltonen, verksamhetschef Capio vårdcentral Farsta, har varit ovärderligt.

Bra diabetesvård bygger på samarbete. Jonas Tovi tycker att stödet från Tuija Peltonen, verksamhetschef Capio vårdcentral Farsta, har varit ovärderligt.

Publicerat 2015-05-21

Med hjälp av Nationella diabetesregistret, NDR, har det blivit möjligt att arbeta med kvalitetsförbättringar på ett systematiskt och effektivt sätt. Vårdcentralen i Farsta tar nu sin diabetesvård till en ny nivå.

– Vi tror alltid att vi gör det bästa vi kan för våra patienter. Men om vi inte använder kvalitetsregistret har vi ju ingen aning om hur vi ligger till. Bilderna som vi nu kan få ut ur registret är så pedagogiskt enkla att det inte går att låta bli att förstå, säger Jonas Tovi, diabetesansvarig läkare vid Capio vårdcentral Farsta.

Han har jobbat med diabetes i många år och sett att förutsättningarna för att bedriva god vård har höjts rejält i och med den tekniska utvecklingen av kvalitetsregistret. Själv går han in via TakeCare och Rave för att hämta ut data. Informationen finns också tillgänglig för alla via NDR-knappen på webben. Dessutom är registret nu nästan heltäckande, över 90 procent av alla med diabetes i landet finns med i databasen. I Farsta har antalet patienter ökat från ett 80-tal år 2007 till över 700 patienter idag. En snabb översyn av de data som samlats ihop i Farsta visade att det fanns störst förbättringspotential inom områdena lipidstatus, blodtryck, rökning och HbA1c.

– Vi hade usel lipidbehandling tidigare så vi har lagt extra fokus på det och nu ser vi att vi ligger bra till med Stockholmsmått, både vad det gäller LDL-värden och täckning för lipidsänkare.

På samma sätt har data gett underlag för förändringar inom blodtrycksbehandling. Rökning är numera något som läkarna tar upp vid varje patientmöte. Särskilt stor kraft har vårdcentralen lagt på att förbättra för patienter med förhöjda HbA1c-värden.

– Vi gjorde en drive i höstas som pågår. Vi tog fram en idérapport på några sidor med en plan för hur vi ska förbättra våra patienters HbA1c-värden. Den presenterade vi på vårdcentralens kvalitetsdag.

Patienter med HbA1c över 69 mmol/mol har blivit särskilt kallade till läkare under vintern för justering av glukosnivåerna och diskussioner om rökning och kostvanor.

Genom att använda NDR-knappen är det enkelt att ta fram rapporter av det här slaget. NDR-knappen finns på https://ndrstatistik.registercentrum.se/

Genom att använda NDR-knappen är det enkelt att ta fram rapporter av det här slaget. NDR-knappen finns på https://ndrstatistik.registercentrum.se/

Samarbete viktigt
Jonas Tovi kunde också konstatera att det fanns fler patienter än förväntat med nydebuterad diabetes. Dessa patienter och personer med prediabetes bjöds in till en träff och frågestund med läkare, dietist och sjuksköterska. Träffarna kommer att arrangeras igen, fyra gånger per år.

– Ett sådant här arbete hade inte varit möjligt utan NDR. Jag gjorde några försök tidigare att ta fram uppgifter ur journalerna, men det är inte lätt att sammanställa och det tar mycket tid som man inte har.

Nu finns informationen bara ett knapptryck bort. Men det räcker självklart inte med ett bra register. Jonas Tovi framhåller hur viktigt det är att han fått chefens stöd och att han kan arbeta tillsammans med två kunniga och entusiasmerande diabetessjuksköterskor.

Karin Nordin

Senast ändrad