Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förbättrad blodtrycks­behandling i sydvästra Stockholm

Publicerat 2016-04-28

I slutet av 90-talet nådde endast var fjärde hypertonipatient målblodtryck på under 140/90 mmHg. Idag är det nästan hälften. Medelblodtryck har förbättrats och 2014 var systoliskt medelblodtryck för första gången lägre än 140 mmHg för de med hypertonidiagnos.

Det visar data från 20─30 vårdcentraler i sydvästra Stockholm som under flera år deltagit i ett gemensamt kvalitetsarbete med data från elektroniska journaler och rapportverktyget RAVE. Fokus har legat på hjärtkärlsjukdomar och diabetes. På basen av ICD 10-diagnoser har data för bland annat blodtryck, kolesterol och läkemedel tagits fram.

Antalet hypertonipatienter har ökat över åren från cirka 15 000 patienter till det dubbla. Detta beror på att fler vårdcentraler deltagit i kvalitetsarbetet och på att fler hypertonipatienter upptäckts på varje vårdcentral.

Blodtrycksbehandlingen har alltså blivit klart bättre i sydvästra Stockholm, men hypertoni är fortfarande underbehandlat.

Christer Norman

Senast ändrad