Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypertonimottagning gav struktur i Hässelby

Publicerat 2016-04-28

Blodtrycket blir en förevändning för att samtala om alla möjliga hälsoproblem. På det sättet kan hypertonisjuksköterskan se hela människan framför sig, utbilda och motivera till livsstilsförändringar och läkemedelsbehandling.

– Egentligen gör vi bara det vi förväntas göra som vårdcentral, vi tar hand om våra patienter. Men nu gör vi det på ett strukturerat sätt, säger Charlotte Ivarsson, distriktssköterska med ansvar för hypertonimottagningen.

Hypertonimottagningen startade 2014 och arbetar enligt ett flöde för tre patientgrupper. I den första gruppen finns de som har hypertonidiagnos och kontroll på blodtrycket. I grupp nummer två finns patienter med diagnos men som inte nått målblodtryck. Den sista gruppen har patienter med högt blodtryck utan diagnos. Den första gruppen bokas till läkarbesök och sjuksköterskebesök en gång om året. Den tredje gruppens patienter får börja med läkarbesök. Patienterna i grupp två och tre är de som Charlotte Ivarsson ägnar sig mest åt. I kallelsen till patienten skickar hon med ett självskattningsformulär för levnadsvanor.

– Det blir ett ypperligt underlag för samtal vid det första besöket. Jag använder strukturen för motiverande samtal, inte helt strikt, men i den andan, och kan föra in samtalet på kost och motion, alkohol, rökning, sömn och stress.

Blodtrycket mäts ett par, tre gånger per besök. Om patienterna inte kan redogöra för sina läkemedel får de ta med sig dem vid nästa besök. Längd, vikt, midjemått samt vid behov ortostatisk blodtrycksmätning ingår också.


Mätte blodtryck på stan

Hässelby vårdcentral har omkring 3 000 patienter med hypertoni och närmare 1 000 personer som inte nått målet under 140/90 mmHg. Några av dessa kallades till hypertonimottagningen. Vårdcentralen har också arbetat kreativt för att hitta nya patienter, till exempel genom att vara ute i Hässelby centrum och mäta blodtryck på intresserade. Men de allra flesta patienter kommer till mottagningen genom internremiss från vårdcentralens läkare. I många fall skriver läkaren direkt i remissen om läkemedel får titreras av sköterskan. Charlotte Ivarsson återkopplar till respektive läkare om hur behandlingen fungerar och justerar enl anvisning vid nästa möte med patienten. Efter ett års mottagning har hon träffat nästan 650 patienter vid i genomsnitt tre besök per patient.

– Allt vi gör kokar ner till ett blodtryck, men det handlar förstås om mycket mer. Det kommer fram så mycket på en sådan här mottagning, om stress och andra sjukdomar, levnadsvanor, blodfetter, psykisk ohälsa, beroende och sömnapné. Om jag kan göra patienterna delaktiga i sin behandling genom att påverka och undervisa, så kanske några slipper stroke eller hjärtinfarkt. Det är verkligen en tacksam uppgift.

Patienter som når målblodtryck uppmuntras att fortsätta hålla koll på sitt blodtryck, till exempel genom att komma på vårdcentralens drop-in för blodtrycksmätning. Vissa patienter remitteras också vidare till livsstilsmottagningar och sluta röka-samtal.

– Nu är det inte längre ett alternativ att gå tillbaka till hur det var innan. När jag träffar patienten tittar jag igenom när patienten träffade läkare senast, när prover lämnats och om det finns behov av 24-timmarsblodtryck eller EKG. Om detta finns gjort när patienten kommer till läkaren kan besöket bli så bra som möjligt, patienten får svar och förklaring till proverna på en gång och läkaren slipper följa upp med brev eller telefonsamtal i efterhand, slutar Charlotte Ivarsson.

Karin Nordin

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 4.3 MB.

Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Hypertoniprojekt
De tre vårdcentralerna i Hässelby, Husby- Akalla och Liljeholmen startade 2014 sjuksköterskeledda hypertonimottagningar. Under 2016 inkluderas även Gröndals och Lisebergs vårdcentraler i projektet. Av de första 241 patienter som besökt mottagningen i Hässelby med förhöjt blodtryck (medel SBT 157 mmHg) har 45 procent vid senaste mätningen uppnått målblodtryck under 140/90 mmHg.

Projektet initierades av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och är nu slut för Hässelbys del. Men hypertonimottagningen lever kvar med vårdcentralens egna resurser.

– Vi kanske till och med ska utöka verksamheten. Vi har jobbat systematiskt och fått mycket bättre kvalitet på omhändertagandet. Fler patienter än tidigare lyckas nå målblodtryck och vi har ökat medvetandet för frågan. Vi har färre avvikelser och klagomål. På det här sättet kan läkare också ägna längre tid åt patienter med större utredningsbehov, säger Erik Lucht, verksamhetschef för vårdcentralerna i Hässelby och Husby-Akalla.