Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kraftigt ökad användning av antikoagulantia

Publicerat 2017-03-20

Åtta av tio patienter med förmaksflimmer och hög risk för stroke fick antikoagulantia under 2016. Det är en stor ökning från 54 procent 2011. Tomas Forslund, distriktsläkare, medicinsk rådgivare vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ledamot i expertrådet för hjärtkärlsjukdomar, du har precis disputerat på en avhandling om introduktionen av NOAK i Stockholm. Vilka slutsatser innehåller den?

Tomas Forslund

Tomas Forslund. Foto Kari Kohvakka.

– Innan introduktionen av NOAK hade vi en stor underbehandling med warfarin och en överbehandling med ASA vid förmaksflimmer. Under några år har vi fått en stor ökning av antalet patienter med förmaksflimmer i våra databaser och en kraftig ökning av andelen som får warfarin eller NOAK istället för ASA. Framför allt är det gamla och sköra patienter med hög risk för både stroke och blödning som nu i större utsträckning får antikoagulantia och därmed minskad risk för stroke. Men dessa patienter är inte alltid så enkla och okomplicerade att behandla.

Vad betyder det för strokevården?

– Risken för stroke halveras med antikoagulantiabehandling jämfört med ASA så det borde påverka förekomsten av stroke i Stockholm. Vi har inte tittat på det än, men det är något vi vill följa upp. Det vi har sett är att 80 procent av patienterna fortsätter hämta ut antikoagulantia efter två år, vilket tyder på att behandlingen fungerar bra.

Hur kommer det sig att det gått så snabbt att öka användningen?

– Introduktionen av de nya läkemedlen har satt fokus på all behandling av förmaksflimmer. Vi har fortfarande många patienter med warfarin men sannolikt blir NOAK den vanligaste behandlingen vid förmaksflimmer under 2017. Våra studier visar att det är en önskvärd utveckling. Inom Stockholms läns landsting har vi haft ett strukturerat införande som har betytt mycket. Redan 2010 bildades en tvärdisciplinär grupp med allt från internmedicinare till farmakologer och koagulationsexpertis. Vi har värderat de randomiserade studierna och följt upp med egen observationell forskning och statistik, där min avhandling är en del av detta arbete. Dessutom har vi haft ett omfattande utbildningsarbete där vi tagit fram informationsmaterial och hållit ett stort antal föreläsningar. Den obundna informationen betyder mycket när man ska börja använda nya läkemedel. Kloka Listan har också fått stort genomslag i valet av antikoagulantia.

Stockholms läns läkemedelskommitté och SLL har finansierat din avhandling. Vad är nästa steg?

– Vi fortsätter att följa upp användningen, till exempel med praktiska aspekter kring antikoagulantia och kirurgi, blödningar och akuta komplikationer.

Karin Nordin

Senast ändrad