Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vårdcentralen för människor i hemlöshet

Publicerat 2017-04-20

Många hemlösa personer i Stockholm har svårt att ta del av vård på samma sätt som andra patienter. Genom Pelarbackens mottagning och mobila team kan de ändå få sjukvård, tandvård och läkemedelsbehandling på samma villkor som andra.

Per Broman och Tomas Lehtinen besöker ett härbärge och ger vård

Per Broman och Tomas Lehtinen besöker ett härbärge och ger vård. Foto Anna Molander.

Kravet är att patienten lever i hemlöshet. Men för den som uppfyller det är mottagningen vid Medborgarplatsen öppen för både tidsbokade besök och drop-in. Och för de som ändå inte kan eller vill söka sig dit finns det mobila teamet som arbetar uppsökande med vård, bland annat på härbärgen flera gånger i veckan. En viktig uppgift är att motivera människor i hemlöshet att söka vård när de behöver det.

– Det är mycket som är mer prioriterat för dem. Att hitta någonstans att sova eller att skaffa mat för dagen. Många är besvikna på det bemötande de fått i vården tidigare och tar inte kontakt själva förrän det har gått så långt att det krävs större insatser från sjukvården. Vissa personer kan vi bara träffa om vi själva söker upp dem, säger Christine Schönborg, distriktssköterska som arbetar i det mobila teamet.

– Många har svårt med den vanliga rutinen, att boka tid, betala i kassan, passa tider. Besöken på Pelarbacken är kostnadsfria för patienten, menar Per Broman, distriktsläkare vid mottagningen och i det mobila teamet.

Han beskriver verksamheten som en vårdcentral, men med ett brett utbud av somatisk och psykiatrisk öppenvård, beroendevård, tand- och fotsjukvård samlat på ett ställe. Flexibilitet, samarbete och improvisationsförmåga är viktigt.

– Om jag lägger om ett sår på någon och märker att personen mår psykiskt dåligt finns det möjlighet att kontakta psykiater direkt och kanske få till ett möte medan patienten är på plats, exemplifierar Tomas Lehtinen, sjuksköterska.

Flera patienter kommer på remiss från andra vårdgivare och ett av uppdragen är att avlasta akutsjukhusens akutmottagningar.

Stort läkemedelsförråd

Patienterna söker till exempel för infektioner i mjukdelar och luftvägar. Beroendesjukdomar och psykisk ohälsa är vanligt liksom kroniska sjukdomar som astma, diabetes och hjärtkärlsjukdom. Personalen delar bland annat dosetter till hjärtsviktspatienter och kontrollerar PK(INR)-värden på personer med warfarinbehandling. Hepatit och hiv är inte ovanligt.

– Vi är väldigt restriktiva med beroendeframkallande läkemedel som opioider eller bensodiazepiner. Det vet alla om, så det är aldrig någon som ber om det, säger Per Broman.

Däremot står det ofta antibiotika av olika slag på receptet. Men den som inte har pengar kan också få hela kuren med sig direkt i en påse. Det finns ett läkemedelsförråd på mottagningen med allt från tarmreglerande medel till antibiotika, neuroleptika, blodtrycksmedel och inhalationspreparat. Läkemedlen kan användas för att starta behandling, tills det ordnat sig med stöd från Socialtjänsten.

För de personer som tycker att det är svårt att hålla reda på sin medicinering kan mottagningen också hjälpa till att förvara och dela ut läkemedlen. Det handlar ofta om att hitta lösningar som fungerar för en viss person vid en viss tid. Ett arbete som de alla tycker bidrar till jämlik vård.

– Det finns möjlighet att göra det lilla extra för en människa som behöver det, säger Christine Schönborg.

Bilden ovan: Per Broman och Tomas Lehtinen besöker ett härbärge och ger vård. Foto Anna Molander.

Karin Nordin

Senast ändrad

Evidens 2 2017

Pelarbacken

I Stockholm fanns cirka 2 400 hemlösa personer 2016.

Pelarbacken drivs av Ersta sjukhus som är en del av Ersta diakoni. Verksamheten drivs på uppdrag av och finansieras av Stockholms läns landsting. Hemlösa personer som är hemmahörande inom Stockholms läns landsting ges vård, men mottagningen har inget uppdrag som gäller EU-medborgare.

Vid Pelarbacken är 70 procent av patienterna män och 30 procent kvinnor.