Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nr 3 2015 tema Beroende

Tidningen Evidens
Evidens 3 2015
 • – Vi måste berätta hur man gör för att sluta


  Lena Lundh
  Förskrivning av rökavvänjningsmedel ska ske i ett paket med motiverande stöd. Men idag är det inte många vårdcentraler som kan erbjuda kvalificerat rådgivande samtal. Enkla råd och remiss till Sluta-röka-linjen kan då vara bra alternativ.
  Läs mer
 • Nedtrappning – väg ur opioidanalgetika­beroende


  Kia Melin
  – Opioiden trappas långsamt ut. Uttrappningen kan pausas ett tag, men dosen höjs aldrig, säger Kia Melin, överläkare, Smärtteamet syd, Beroendecentrum Stockholm.
  Läs mer
 • "E-cigaretter levererar nikotin för snabbt"


  Mussie Msghina. Foto Kari Kohvakka
  Nytt på Kloka Listan för i år är bupropion (Zyban) i första hand och vareniklin (Champix) i andra hand vid rökavvänjning. Men allra först prövas nikotinersättning. Mussie Msghina, docent, överläkare, Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i expertrådet för psykiatriska sjukdomar:
  Läs mer
 • Antihistaminer effektiva vid urtikaria


  Evidens 2 2015
  Flera olika antihistaminer kan användas vid kronisk spontan urtikaria. Enligt en Cochraneöversikt var inget enskilt läkemedel överlägset effektivt.
  Läs mer
 • Primärvårdsmodell för alkoholberoende utvärderas  Korta besök på vårdcentralen kan kanske vara lika effektiva som längre besök hos beroendespecialist. Primärvården kanske också upplevs som mindre stigmatiserande för patienten. Detta undersöks i ett pågående projekt i landstinget.
  Läs mer
 • Alkoholbehandling – enklare än du tror  Alkoholberoende är en försummad diagnos. Drygt 300 000 svenskar är alkoholberoende, men det är få som söker hjälp trots att de har oro och funderingar kring sitt problem. En orsak är att alkoholproblem är skambelagt. Detta måste vi i vården hantera bättre. Det finns bra behandlingar och den stora majoriteten kan vi hjälpa, eller till och med bota.
  Läs mer
 • Resistensproblem påverkar behandling vid sexuellt överförbara bakteriella sjukdomar


  Peter Lidbrink
  – En viktig upplysning är att behandling med 1 g azitromycin peroralt i engångsdos ska undvikas på grund av resistensproblematik, säger docent Peter Lidbrink, överläkare på Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge som varit med och tagit fram behandlingsrekommendationen om sexuellt överförbara bakteriella infektioner.
  Läs mer
 • D-vitamin – behandling till vilken nytta?


  Antal recept vitamin D3 per 1 000 invånare 65 år eller äldre. Källa: www.ehalsomyndigheten.se/S. Ronge
  D-vitaminbrist har varit ett uppmärksammat ämne på senare tid. Men D-vitamin är ingen universalbot som kan användas mot allt från trötthet till värk och cancer. Det finns inte heller tydliga evidens för att vitaminet har positiva effekter på skelettet hos majoriteten av patienter med osteoporos.
  Läs mer