Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antihistaminer effektiva vid urtikaria

Publicerat 2015-07-02

Flera olika antihistaminer kan användas vid kronisk spontan urtikaria. Enligt en Cochraneöversikt var inget enskilt läkemedel överlägset effektivt.

Rapporten omfattar studier av H1-antihistamin under två veckor (korttidsstudier) respektive två veckor till tre månader (medellånga studier). Även de medellånga studierna var alltså ganska korta, då kronisk urtikaria ofta behandlas med antihistaminer i minst 3–4 månader, se viss.nu. I många fall bedömde författarna evidensen som låg, på grund av relativt litet antal studier och med förhållandevis få patienter. Författarna konkluderar att inget enskilt läkemedel stod ut som mest effektivt i jämförelsen.

Cetirizin 10 mg dagligen var mer effektivt än placebo avseende att helt ta bort urtikariasymtomen. Cetirizin var också effektivare än fexofenadin (Telfast). Desloratadin var effektivare än placebo i doseringen 20 mg/dag (obs – fyra gånger högre än rekommenderad dos i Fass) i korttidsstudierna och 5 mg/dag i de medellånga studierna, men underlaget var begränsat. I medellånga studier sågs ingen skillnad mellan effekten av loratadin 10 mg och desloratadin 5 mg.

Vid önskemål om sedering nattetid kan sederande antihistamin, såsom hydroxizin (Atarax), vara av värde även om det inte är mer effektivt på själva urtikarian, se också behandlingsrekommendationerna i Kloka Listan 2015. Vid behandling med hydroxizin är det viktigt att observera de nya rekommendationerna avseende maxdosering och extra försiktighet till äldre, på grund av risk för hjärtbiverkningar. Systemisk steroidbehandling bör i mesta möjliga mån undvikas av biverkningsskäl. Behandling med NSAID-läkemedel kan öka risken för urtikaria och bör undvikas av denna patientgrupp. Patienter med kronisk spontan urtikaria som inte svarar tillfredsställande på antihistaminbehandling kan remitteras till hudklinik för ställningstagande till ytterligare behandling.

Eva Wikström Jonsson, docent, klinisk farmakolog, ledamot i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar

Källa

  1. Sharma M, Bennett C, Cohen SN, Carter B. H1-antihistamines for chronic spontaneous urticaria. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 14;11:CD006137. PubMed
  2. Läkemedelsverket. Nya rekommendationer för att minska risk för hjärtbiverkningar med hydroxizin. Nyhet 2015-02-16

Senast ändrad

Evidens 2 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 3.6 MB.

Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se