Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

"E-cigaretter levererar nikotin för snabbt"

Publicerat 2015-07-02

Nytt på Kloka Listan för i år är bupropion (Zyban) i första hand och vareniklin (Champix) i andra hand vid rökavvänjning. Men allra först prövas nikotinersättning. Mussie Msghina, docent, överläkare, Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i expertrådet för psykiatriska sjukdomar:

Mussie Msghina. Foto Kari Kohvakka

Mussie Msghina. Foto Kari Kohvakka

Hur effektiva är nikotinersättningsmedlen?

– De är mest effektiva i kombinationsterapi, när man kombinerar kortverkande och långverkande medel, då har studier visat att upp till 30 procent kan bli rökfria efter sex månader. Långverkande plåster och kortverkande tuggummi eller sugtablett är bra kombinationer. I monoterapi är det 10–12 procent som lyckas bli rökfria på lika lång tid.

Vad tror du om e-cigaretter som rökavvänjningsmedel?

– Jämfört med rökning ska ju ersättningsmedlen leverera nikotin i en långsammare takt och på det sättet bekämpa beroendet genom att dämpa craving. Ur den synvinkeln blir inhalationsprodukten mindre lämplig då den själv kan bidra till en beroendeutveckling på grund av snabb leverans av nikotin till kroppen.

När ska rökstoppet ske?

– Man kan försöka sluta så snart man känner sig beredd för det, men inte senare än sex månader efter start med nikotinersättningsmedel.

Hur viktigt är det att förskrivaren lägger upp en plan för avvänjningen? Kan patienten själv experimentera med lika goda resultat?

– Utan motiverande samtal och strukturerad uppföljning är chansen att bli rökfri med hjälp av nikotinersättningsmedel inte så stor, så behandlingen måste kombineras med någon sådan strategi.

Finns det några patienter där nikotinersättning är olämplig?

– Enligt FASS finns kontraindikationer för patienter som nyligen har haft hjärtinfarkt (senaste 3 månaderna) samt vid instabil eller progredierande angina pectoris, Prinzmetals variant angina, allvarlig hjärtarytmi och stroke i akut fas.

Karin Nordin

Senast ändrad