Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Komplettera flyktingbarns vaccinationer

Publicerat 2016-08-25

Barn som är helt ovaccinerade, partiellt vaccinerade eller där man inte känner till vaccinationsstatus ska så snart som möjligt erbjudas kompletterande vaccinationer.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för vaccinationers förslag till vaccinationsschema tar hänsyn till barnets ålder och vaccinationsstatus.

Asylsökande barn från Syrien, Afghanistan och Irak bör erbjudas vaccination redan vid första vårdkontakten även om hälsoundersökning inte hunnit göras. För alla övriga invandrade barn, inklusive anknytningsinvandrade, är det önskvärt att barnet får hälsoundersökning innan vaccination påbörjas. Men om hälsoundersökning av något skäl inte är utförd ska eventuellt behov av vaccinering inte fördröjas. Det gäller särskilt barn 0–5 år. Tidigare vaccinationer bör verifieras med skriftliga vaccinationsdokument från hemlandet.

Om det saknas får vaccinatören göra en rimlighetsbedömning utifrån de uppgifter föräldrarna lämnat.

– Om patienten eller föräldrarna inte vet om barnet är vaccinerat och i så fall mot vilka sjukdomar, börjar man helt enkelt om från början i vaccinationsprogrammet. Det är inga risker med att råka upprepa en vaccination, säger Helena Hervius Askling, överläkare och biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm, medlem i expertrådet.

Mer information om komplettering av vaccinationer på Vårdgivarguiden.

Karin Nordin

Senast ändrad