Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rätten till kunskap om sexuell hälsa

Publicerat 2016-08-25

Kunskap om sexualitet och kroppen är ofta lägre bland flyktingar som inte fått sexualkunskap i sitt hemland. Det förekommer också att personer som kommer hit har utsatts för sexuella övergrepp och trakasserier, ibland som en del av krig.

Maja Österlund

Maja Österlund

Enheten för sexualitet och hälsa, Lafa, vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar för ett mer öppet samtalsklimat kring sexuell hälsa i vård och omsorg.

– I länder som Afghanistan och Eritrea finns det ingen sexualundervisning i skolan. De som kommer hit hamnar i en helt ny kontext där vi i Sverige har mycket större kunskaper. Vi har också ett annat förhållningssätt till sexualitet och en acceptans för att tala om sex och samlevnad med unga. Men alla de som kommer hit som migranter har rätt till kunskap om kroppen och sexualiteten, säger Maja Österlund, projektledare sexuell hälsa för migranter vid Lafa.

Just nu pågår ett projekt där Lafa utbildar personal på boenden för ensamkommande ungdomar och ungdomsmottagningar samt skolpersonal som möter nyanlända om hur man kan prata om sexuell hälsa, kroppen och till exempel samtyckesfrågor.

– Ungdomsmottagningar är ju i sig ett svenskt fenomen, så det är viktigt att vi får ut kunskapen om när de kan hjälpa till. Vi ser idag att vissa vårdsökande migranter hamnar i psykiatrin när de egentligen skulle kunna få hjälp på en ungdomsmottagning.

Under hösten startar ett annat projekt där målet är att hivtestning och samtal om sexuell hälsa och hiv, ska komma in tydligare i mötet med migranter i primärvården.

– Idag undviker vården ofta att fråga om hiv, kanske av rädsla för att stigmatisera patienten. Men vi kan hitta metoder att fråga om detta på ett bra sätt. Det ska vara tydligt att hivtestning är rutin vid sjukdomsutredningen vid alla tillfällen då det inte kan uteslutas att patienten bär på hiv.

Personer som kommer till Sverige som flyktingar känner inte heller alltid till att de har rätt till preventivmedel och aborter.

– Primärvården har ett ansvar att informera om det. Det förekommer även här i Stockholm att flyktingar gör aborter själva hemma utan att kontakta vården.

Karin Nordin

Senast ändrad