Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Patientfall: hepatit A och B

Publicerat 2017-06-18

Angelica, 38 år, ska resa till Vietnam i en månad. Hon säger att hon fått en dos av ett vaccin mot hepatit A för 15 år sedan. Men hon vet inte vilket vaccin. Hon undrar nu om hon behöver fylla på vaccinationen?

Ann-Christine Sjöblom Foto Anna Molander

Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare Liljeholmens vårdcentral, ledamot i expertrådet för vaccinationer, svarar:

Alla monovalenta vacciner som enbart innehåller hepatit A är likvärdiga. Man ska ta två doser med minst sex månaders intervall, men det räcker med en dos innan en resa för att få bra priming. Angelica kan få den andra dosen nu, hon behöver inte börja om. Tänk på att kombinationsvaccinet med hepatit A + B (Twinrix) bara innehåller halva antigenmängden hepatit A jämfört med det monovalenta vaccinet. Då behövs alltså två doser med fyra veckors intervall för skydd innan resan. Kombinationsvaccinet ska fyllas på med en tredje dos efter sex månader.

Det kommer en remiss från skolhälsovården gällande en asylsökande 15-åring som genomgått hälsoundersökning utan positiva fynd och med negativt svar på antiHBs. Skolhälsovården remitterar till vårdcentralen för vaccinering mot hepatit B.

Ann-Christine Sjöblom svarar:

Kompletteringsvaccination av skolbarn upp till 18 år från vissa länder med hög risk ska göras kostnadsfritt för patienten på vårdcentralen. Det är landstingets ansvar i samband med hälsoundersökning eller efter remiss från skolhälsovård. Folkhälsomyndigheten har en lista på de länder där det är hög risk för hepatit B. Vaccinet ges i tre doser vid 0, 1 och 6 månader och ger skydd i minst 20–30 år.

En man som har sex med män kommer till vårdcentralen för att han har hört man får gratis vaccin mot gulsot. Stämmer det?

Ann-Christine Sjöblom svarar:

Ja, erbjud kombinationsvaccin utan kostnad om han inte har tidigare vaccinering mot hepatit A eller B. Även barn födda 2013 eller senare, personer med ett intravenöst missbruk och barn som går på en förskola där det även vistas HbsAg-positiva barn får hepatit B-vaccination utan kostnad.

En mamma med små barn söker för ikterus och du ställer diagnos hepatit A. Det finns tre barn i hushållet på 5 månader, 2 år och 9 år. Vad ska du göra?

Ann-Christine Sjöblom svarar:

Alla personer som kan ha smittats vid samma tillfälle och alla personer som kan ha smittats av indexfallet ska provtas. Ta anti-HAV IgG och IgM på barnen och begär akutsvar. Ge snarast barnen på 2 och 9 år postexpositionsprofylax med hepatit A-vaccin. Barn som är under ett år och personer över 40 år bör istället få gammaglobulin som postexpositionsprofylax. Det gäller också personer med kronisk leversjukdom eller nedsatt immunförsvar samt gravida. Vaccin kan ges om man inte kan få fram gammaglobulin i tid. Postexpositionsprofylax ska ges snarast och senast två veckor efter smittillfället. Om du inte snabbt kan få fram vaccinet så ge alla barn gammaglobulin istället. Både vaccin och gammaglobulin bekostas av Smittskydd Stockholm.

Tänk på att:

>> Kombinationsvaccin med hepatit A och B (Twinrix) ska inte användas som postexpositionsprofylax eftersom den har ett lägre innehåll av inaktiverat hepatit A-virus än det monovalenta hepatit A-vaccinet.

>> Dos 2 av hepatit A-vaccinet ges efter 6–12 månader och bekostas av den enskilde.

Ulrika som medicinerar med 10 mg prednisolon och methotrexat skall åka på sin drömresa till Indien om en månad. Det är en två veckor lång resa och hon undrar om hon ska vaccineras mot hepatit A.

Ann-Christine Sjöblom svarar: Ulrika tillhör en grupp personer med hög risk för svår sjukdom. Skyddet är dessutom dåligt efter en dos hepatit A-vaccin i den här gruppen. Jag ser två alternativ, antingen ger jag Ulrika både gammaglobulin och vaccin eller också skulle jag ge två doser vaccin med en månads mellanrum.

Karin Nordin

Senast ändrad