Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Patientfall: Stelkramp

Publicerat 2017-06-18

Anna är 60 år. När hon arbetade i trädgården råkade hon få en jordig blompinne i tummen vilket orsakade ett fult sår. När hon besöker vårdcentralen säger hon att hon fått alla vacciner genom barn- och skolhälsovården. Senast hon vaccinerades med tetanusvaccin var 1980, något som hon minns orsakade en kraftig svullnad av armen som satt i en vecka. Behöver hon en påfyllnadsdos?

Ann-Christine Sjöblom Foto Anna Molander

Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare Liljeholmens vårdcentral, ledamot i expertrådet för vaccinationer svarar:

I Sverige har vi cirka ett fall av tetanus per år. År 2016 var det 3 fall. Clostridium tetani finns i jord och gödsel över hela världen och typfallet för den som insjuknar är en äldre kvinna som rensar rabatten och får ett lindrigt trauma. På 1950-talet var difteri-och tetanusvaccination i barn-och skolhälsovård fullt genomförd i Sverige och Socialstyrelsen rekommenderar en boosterdos var 20:e år mot difteri och stelkramp. Anna har ett fullgott grundskydd men behöver nu en påfyllnadsdos.

Om Anna däremot inte hade haft några vaccinationer sedan tidigare är det indikation för specifikt immunoglobulin mot tetanus. Remittera till akutmottagning. Grundvaccination med monovalent tetanus ska påbörjas omedelbart och göras med fulldos månad 0, 1, 6–12.

Sten är född 1938 och när han klyver ved slinter yxan och han hugger sig i benet. På akutmottagningen har han fått en boosterdos av tetanusvaccin med diTekiBooster. Två veckor senare när han besöker vårdcentralen framkommer det att han inte är grundimmuniserad. Bör han få tetanusprofylax?

Ann-Christine Sjöblom svarar:

DiTekiBooster innehåller reducerad antigenhalt och grundimmunisering måste ske med fulldos av monovalent tetanusvaccin. Grundvaccination ska påbörjas och det är indikation för specifikt immunoglobulin.

Alma som är 12 år har cyklat omkull på en grusväg och fått sårskador på arm och ben. Hon är vaccinerad enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. Almas mamma ber om en extra vaccination. Finns det behov av det?

Ann-Christine Sjöblom svarar:

Nej, det är bara 6–7 år sedan den senaste dosen så det behövs inte. Vid 5–6 års ålder vaccineras barn mot difteri, tetanus, kikhosta och polio på BVC.

Karin Nordin

Senast ändrad