Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Patientfall: TBE-vaccination

Publicerat 2017-06-07

Jonatan, 45 år och frisk, kommer till vårdcentralen för att få vaccination mot TBE. Han fick sin första dos TBE-vaccin i april 2013, men glömde sedan att fylla på med dos 2 och 3. Behöver han börja om från början med dos 1?

Ann-Christine Sjöblom Foto Anna Molander

Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare Liljeholmens vårdcentral, ledamot i expertrådet för vaccinationer svarar:

En svensk studie visar att en majoritet av personer får neutraliserande antikroppar efter en boosterdos. I studien ingick 260 deltagare i åldrarna 18–80 år. Medelåldern var 54 år och sex av tio var kvinnor. Efter boosterdosen hade 96 procent av deltagarna neutraliserande antikroppar. Det var ingen skillnad mellan dem som hade vaccinerats med normala intervall och de som vaccinerats med förlängda intervall.

I en österrikisk studie följde forskarna upp 1 115 vuxna och 125 barn som fått oregelbunden vaccination. I denna studie var antikroppssvaret bra efter en påfyllnadsdos, men lite sämre efter bara en tidigare dos.

Det här visar att friska yngre personer kan fortsätta med schemat för TBE-vaccination oavsett intervall till föregående dos eller doser. Jonatan behöver inte börja om från början.

Bengt är 60 år och har fått fyra doser TBE-vaccin, den senaste för tre år sedan. Han ringer vårdcentralen därför att han har hört att han måste ta TBE-vaccinet vart tredje år efter 60 års ålder. Stämmer det?

Ann-Christine Sjöblom svarar:

Om de första doserna har tagits enligt schemat räcker det med fortsatt vaccinering vart femte år. Om schemat inte följdes från början måste vi alltid göra en individuell bedömning när det gäller personer som är 60 år och äldre. Det gäller också patienter med nedsatt immunförsvar på grund av medicinering eller sjukdom. I dessa fall kan det vara bra att börja från början i vaccinationsschemat om det gått mer än ett år sedan den första TBE-vaccinationen.

Tänk också på:

» TBE-vaccin kan ges till patienter med äggallergi. Men som alltid måste man vara observant på tidigare anafylaktisk chock i samband med vaccinering, födoämnen eller annat. TBE-vaccinet är framtaget i cellkulturer av kycklingembryofibroblast.

» TBE-vaccination kan genomföras hos patienter som står på antikoagulantia. Förvissa dig om stabila PK(INR)-värden och kontrollera blodtrycket efter vaccination.

» TBE-vaccination under graviditet är inte välstuderat och bör undvikas om det inte är hög risk just då. TBE-vaccination är aldrig indikation för abort.

Karin Nordin

Källa

  1. Askling HH et al. Immunogenicity of delayed TBE-vaccine booster. Vaccine. 2012 Jan 11;30(3):499-502
  2. Schosser R et al. Irregular tick-borne encephalitis vaccination schedules: the effect of a single catch-up vaccination with FSME-IMMUN. A prospective non-interventional study. Vaccine. 2014 Apr 25;32(20):2375-81. PubMed

Senast ändrad