Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rush i Rotebro i influensaperiod

Publicerat 2017-06-19

Distriktssköterskorna vid Rotebro vårdcentral märker av konkurrensen kring TBE-vaccinationerna. Men influensavaccinationen blir en social händelse för många patienter.

Karin Damgaard och Parisa Bakhshi

Karin Damgaard och Parisa Bakhshi. Foto Karin Nordin

Ansiktsmålning och vaccination. Ballonger och fiskdamm till barnen och vaccin till hela familjen. Vaccination utanför stormarknaden eller i samband med ett offentligt evenemang. TBE-vaccination kan göras på många olika platser idag.

– Vi har liksom inte det tänket. Vi ser inte på vaccination som en affärsverksamhet, säger Karin Damgaard, distriktssköterska vid Rotebro vårdcentral.

Många kommer till vårdcentralen för TBE-vaccination ändå. Och om vaccinationen är onödig får de veta det.

– Enligt företagen ska påfyllnad av TBE-vaccination ske vart tredje år för personer som fyllt 49 år. Men den information vi har från smittskyddsläkaren är att det räcker med vart femte år. När patienten får höra det och undrar hur han eller hon ska göra brukar jag säga att jag själv skulle lita på smittskyddsläkaren, säger Parisa Bakhshi, distriktssköterska.

Detsamma gäller om den första dosen av vaccinet har tagits för länge sedan och påfyllnad inte skett enligt schemat. Enligt vissa rekommendationer bör man börja om från början, men enligt smittskyddsläkaren är detta onödigt. Distriktssköterskorna ser det som en stor fördel att vaccinationen blir dokumenterad i journalen, där det tydligt framgår vilket TBE-vaccin som gavs när och vilket batchnummer det hade.

– Folk tror att de ska komma ihåg när de vaccinerade sig, men efter något år har många glömt eller tappat bort vaccinationskortet. Eftersom det helst ska vara samma vaccin för dos 1 och 2 är det viktigt att ha koll, menar Karin Damgaard.

Mycket dokumentation

Varje höst blir det ändå lite av ett socialt evenemang kring vaccination även på Rotebro vårdcentral. När vaccinationen mot influensa och pneumokocker drar igång brukar de fem distriktssköterskorna ha öppen mottagning fem tisdagar i rad då de dukar upp två eller tre stationer ute i ljusgården.

– Många kommer hit för att umgås medan de väntar. Det är egentligen bara kaffeautomaten som saknas. Den här rutinen började vi med när vi skulle vaccinera mot svininfluensan. Då stod ju folk i kö hela vägen ner, säger Karin Damgaard och
pekar ner i trapphuset.

Det blir runt 1 000 influensavaccinationer om året och de tycker båda att varje spruta kräver mycket efterarbete när alla hälsodeklarationer ska registreras i journalen.

– Det måste dessutom gå snabbt, helst samma dag eller dagen efter vaccinationen. Det här vaccinet ges till äldre och sjuka personer och mycket kan hända, de kan hamna på sjukhus nästa dag och då behöver informationen finnas i journalen,
förklarar Parisa Bakhshi.

Ibland har det hänt att personer med demens kommer tillbaka någon vecka senare för att vaccinera sig igen. Då är det bra att känna igen sina patienter och att dokumentationen är på plats. Under influensaperioden har Parisa Bakhshi alltid vaccinet nära till hands och brukar erbjuda det till alla som tillhör riskgrupperna och som besöker henne av andra orsaker. Hon försöker göra det enkelt för patienten.

– Om det är kö till provtagningen kan man ju till exempel gå dit och fråga om det är någon som vill passa på att vaccinera sig när de ändå sitter och väntar. Och under vaccinationskampanjen försöker vi underlätta för anhöriga eller ledsagare till
patienten och erbjuder dem vaccination när de är här ändå, säger Parisa Bakhshi.

Karin Nordin

Senast ändrad