Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Skatta risk med nya svenska Score

Publicerat 2017-06-02

Ett nytt Score som validerats med data från Norrland skattar risken för död i hjärtinfarkt och stroke. Mats Eliasson, adjungerad professor och överläkare vid Sunderby sjukhus i Luleå, du har varit med och tagit fram det nya diagrammet som kan användas för primärpreventiv riskskattning. Varför kommer ni med det nu?

Mats Eliasson, adjungerad professor och överläkare vid Sunderby sjukhus i Luleå

Mats Eliasson, adjungerad professor och överläkare vid Sunderby sjukhus i Luleå

– Det är fortfarande så att många undrar vid vilket blodtryck de ska starta behandling eller vilket kolesterolvärde som är farligt. Men risken för en enskild individ är ju alltid summan av en rad faktorer och det kan ett sådant här diagram visa. Vi vill ge konceptet med riskskattning förnyad livskraft, framför allt i primärvården. Med lokal förankring i Sverige hoppas vi att tilliten till Score kan öka.

Hur ska det användas?
– Som ett enkelt sätt att hantera komplicerade frågor i samråd med patienten. Score är inget beslutsunderlag för behandling utan snarare ett diskussionsunderlag. Använd det för att stärka patienten och för att uppmuntra hälsosamma levnadsvanor.

Det här är en uppdatering av ett tidigare Score, är det stora skillnader?
– Ja, det gamla Score överskattade risken för hjärtkärlproblem och det här ligger närmare sanningen för den population vi har i Sverige idag. Vi har rekalibrerat diagrammet med hjälp av data från Norrbotten och Västerbotten och där är hjärtkärlsjukligheten något högre än i resten av Sverige. Men i absolut risk räknar vi med att detta är tillförlitligt för hela Sverige.

Varför slutar diagrammet vid 65 år?
– Vi har gjort en uppdatering av det Score som fanns tidigare och som slutar där. Det handlar om primärprevention, men eftersom många under 65 år är friska med låg risk idag vore det intressant att göra ett svenskt Score även för äldre.

Karin Nordin

Senast ändrad