Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Starta dialog om influensa nu

Publicerat 2017-06-19

Användningen av influensavaccin varierar kraftigt inom Stockholms läns landsting. Om vårdpersonal påminner om vaccinationen under hela året kan det leda till mer jämlik användning.

Täckningsgraden av influensavaccinet varierar från 38 till 62 procent mellan olika områden i Stockholm. Siffrorna kommer från Smittskydd Stockholm och gäller vaccinationer av äldre som gjorts vid vårdcentraler. De avspeglar i många fall grundläggande villkor för jämlik hälsa, som socioekonomi och utbildningsnivå i olika områden.

– Det kan också vara så att vården inte är tillräckligt bra på att påminna om vaccination när de träffar patienter av andra orsaker. Det är nog få som avråder från vaccination, men det är inte heller alla som har den långsiktiga relationen med patienten. Redan under våren kan man börja påminna om nästa säsongs vaccination. Lyft frågan, berätta om att det är gratis och starta tankeprocessen kring detta, säger Åke Örtqvist, docent, överläkare vid Smittskydd Stockholm och ordförande i expertrådet för vaccinationer.


Patienters förtroende för vården påverkar också. Efter svininfluensapandemin gick täckningsgraden för den årliga influensavaccinationen ner från 70 procent till 40 procent i länet. Oro för biverkningar och narkolepsi finns kvar, trots att problemen
aldrig gällde vaccinationen mot säsongsinfluensa eller äldre personer. Nu är täckningsgraden runt 50 procent. Åke Örtqvist menar att vårdpersonal har ett ansvar och kan påverka dessa siffror.

– Vi behöver berätta för patienter att det här är enda sättet att skydda sig mot en mycket jobbig sjukdom med klar överdödlighet i de här åldrarna. Be patienten berätta varför hon eller han är tveksam och inled gärna en dialog där man får resonera om effekter och biverkningar.

Det vanliga är att vaccinet ger 50 procents skydd mot att insjukna i influensa. Det finns också data som talar för att de som ändå insjuknar skulle få en lindrigare variant. Årets vaccin gav ett skydd på 25 procent.

– Det är ändå 25 procent bättre än ingenting och det är en billig intervention där själva vaccinet kostar 30 kronor. Tänk på att äldre personer som får diagnos influensa i slutenvård i genomsnitt vårdas på sjukhus i sju dagar.

Karin Nordin

Senast ändrad