Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bra effekt av mjukgörare vid eksem

Publicerat 2015-10-08

Mjukgörare har god effekt vid atopiskt eksem. Karbamid är det innehållsämne som är bäst dokumenterat enligt en ny systematisk översikt utförd på uppdrag av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hud- och könssjukdomar.

Mjukgörare är sedan lång tid tillbaka en hörnpelare inom behandlingen av atopisk dermatit, en diagnos som berör minst 3─5 procent av den vuxna befolkningen och upp till en femtedel av alla barn.

I den nya sammanställningen identifierades samtliga relevanta originalstudier om atopisk dermatit, ickeallergiskt handeksem och ichtyosis vulgaris i Medline och Embase fram till mitten av januari 2015. I slutändan kunde data från 48 studier och över 3 000 patienter inkluderas i analysen.

Studierna som ingår i analysen har i de flesta fall utförts av tillverkaren och kvalitet och design varierar. I några studier hade mjukgörare jämförts med sin egen krämbas medan andra undersökningar jämförde mjukgörare med att patienten fick vara utan behandling. I ett fåtal studier jämfördes enskilda ingredienser som karbamid, glycerin och propylenglykol med varandra.

– Även om det inte finns starka evidens för att någon enskild mjukgörare är mer effektiv än andra är dokumentationen bäst för preparat baserade på karbamid. Det kan därför vara lämpligt att i första hand välja mjukgörare med karbamid. Samtidigt är det viktigt att behandlingen anpassas till individuella förhållanden och i samråd med patienten, säger Jonatan Lindh, bitr överläkare Klinisk farmakologi, som har utfört studien tillsammans med Maria Bradley, överläkare Hudkliniken, båda på Karolinska universitetssjukhuset.

I Kloka Listan rekommenderas för närvarande mjukgörare med:
glycerol:
Miniderm
karbamid: Canoderm
propylenglykol: Propyderm kräm
propylenglykol: Propyless kutan emulsion

Karin Nordin

Källa

  1. Lindh JD, Bradley M. Clinical Effectiveness of Moisturizers in Atopic Dermatitis and Related Disorders: A Systematic Review. Am J Clin Dermatol. 2015 Oct;16(5):341-59. PubMed

Senast ändrad

Evidens 4 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 5.2 MB.

Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se