Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nytt program för omvårdnad underlättar för sjuksköterskan

Publicerat 2015-10-05

Arbeta evidensbaserat med omvårdnaden. Nu finns omvårdnadsdiagnoser med aktiviteter för depression, schizofreni och suicid i Psykiatristöd.

När den medicinska diagnosen har ställtskan sjuksköterskan ta vid och reda ut vilka omvårdnadsdiagnoser som gäller för en enskild patient. Vid depression kan omvårdnadsdiagnosen till exempel vara malnutrition, insomni eller sexuell störning.

– Vid till exempel sömnproblem försöker vi ta reda på orsaken till problemen. Är det för kallt eller ljust i sovrummet? Får patienten hallucinationer eller mardrömmar? Snarkar patienten eller är det andra orsaker till problemen? När vi identifierar orsaken kan vi arbeta vidare med aktiviteter eller åtgärder, säger Lena Forsroos, projektledare för omvårdnadsprogram i Psykiatristöd, vårdprogramkoordinator, specialistsjuksköterska i psykiatri, Norra Stockholms psykiatri.

Omvårdnadsdiagnoserna i www.psykiatristöd.se utgår från det internationella NANDA-systemet. Systemet har valts därför att det är störst och används i många länder. Det ingår också som en del av sjuksköterskeprogrammet idag. En projektgrupp inom Stockholms läns landsting har valt ut de omvårdnadsdiagnoser som är relevanta för psykiatrin. Med stöd från litteraturen har gruppen sedan identifierat åtgärder för respektive diagnos.

Än så länge är detta klart för depression, suicid och schizofreni, men mot slutet av året kommer det att finnas omvårdnadsdiagnoser för fler tillstånd.

– Det här ska vara som en handbok. Alla sjuksköterskor kan använda detta, vare sig man arbetar i öppenvård eller slutenvård eller för en landstingsdriven eller privat vårdgivare. Det är riktigt revolutionerande att vi på det här sättet uppmärksammar sjuksköterskans roll i omhändertagandet av patienten.

Genom att arbeta på samma sätt, med samma diagnoser och begrepp öppnas också möjligheterna att forska på data i journalen på ett helt annat sätt än idag. Under våren startar informationsmöten och utbildningar för att arbeta enligt det nya omvårdnadsprogrammet.

Karin Nordin

Senast ändrad