Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sertralinbehandling ökar inte antalet missbildningar

Publicerat 2015-10-08

Användning av serotoninåterupptagshämmarna paroxetin och fluoxetin under graviditet är kopplat till en något ökad risk för fosterskador. För sertralin ses däremot inget samband.

Det visar en ny amerikansk-kanadensisk analys av registerdata gällande rapporterade fosterskador i samband med exponering för SSRI under fosterlivet. Sertralin var det SSRI-läkemedel som användes i flest fall.

Även om paroxetin och fluoxetin kan öka risken för fosterskada så var den absoluta riskökningen liten. Resultaten av studien är i samklang med den information som finns i beslutsstödet Läkemedel och fosterpåverkan på www.janusinfo.se. Om behandlingen fortgår även under amningstiden rekommenderas att ta hjälp av såväl Läkemedel och fosterpåverkan som Läkemedel och amning.

Eva Wikström Jonsson

Källa

  1. Reefhuis J, Devine O, Friedman JM, Louik C, Honein MA; National Birth Defects Prevention Study. Specific SSRIs and birth defects: Bayesian analysis to interpret new data in the context of previous reports. BMJ. 2015 Jul 8;351:h3190. PubMed

Senast ändrad

Evidens 4 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 5.2 MB.

Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se