Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

P-piller säkert vid amning

Publicerat 2016-10-10

Nästan alla läkemedel passerar över i modersmjölk i någon grad. Långtidsstudier visar att hormonell antikonception kan användas även av mödrar som ammar.

Birgitta Norstedt Wikner

Birgitta Norstedt Wikner

Amning ger 98 procents skydd mot graviditet de första sex månaderna efter förlossning, men det gäller bara så länge modern har amenorré och helammar sitt barn.

– Många nyblivna mammor planerar att helamma när de lämnar BB. Men sedan blir det av olika anledningar inte så, och då fungerar inte amning som ett skydd mot graviditet, sa Birgitta Norstedt Wikner, med dr, specialistläkare klinisk farmakolog, Karolinska Institutet och medlem i expertrådet obstetrik och gynekologi, när hon föreläste under Stockholms läns läkemedelskommittés utbildningskväll om antikonception.

Det är därför viktigt att kvinnan får information om detta tidigt och rådgivning om alternativa preventivmedelsmetoder.

När det gäller hormonell antikonception så har gestagena metoder sedan länge rekommenderats i första hand vid samtidig amning. Det finns studier där forskarna har följt dessa barn upp till sex års ålder. De har inte kunnat visa att barnen har påverkats av mammans hormonbehandling under amningstiden. På senare tid har även kunskapen om kombinerade p-piller vid amning och påverkan på barnet ökat. I dessa preparat ingår både gestagen och östrogen.

– Även kombinerade metoder verkar fungera bra och inte skada barnet som ammas. Men tänk på den ökade risken för trombos hos mamman postpartum som kan förstärkas med kombinerade metoder. Om man väljer kombinerade p-piller bör man därför avvakta sex veckor efter förlossning.

Höga doser

Höga doser av kombinerade p-piller kan minska mjölkproduktionen och det finns även enstaka fallrapporter av gynekomasti hos barnet vid hög dos av kombinerade hormonmetoder.

Många olika faktorer hos läkemedel påverkar hur mycket som går över i modersmjölken, till exempel proteinbindningsgrad, fettlöslighet, molekylstorlek och surhetsgrad samt moderns läkemedelskoncentration.

Mer information finns i beslutsstöden Läkemedel och fosterpåverkan och Läkemedel och amning här på Janusinfo.

Karin Nordin

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 5.2 MB.

Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Lena Marions

Lena Marions

Angelica Lindén Hirschberg

Angelica Lindén Hirschberg