Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Svårt ställa diagnos på B12-analys

Publicerat 2016-11-21

Vitamin B12, kobalamin, i serum är ett dåligt test för screening vid allmänna symtom som till exempel trötthet, buksmärtor och diarréer eftersom många värden hamnar i gråzon.

Tungsveda kan vara symtom på B12-brist.

Det inbjuder i sin tur till mer eller mindre omfattande utredningar där ofta vare sig säkerställd B12-brist eller bakomliggande sjukdom kan påvisas. Vitamin B12 bör därför endast analyseras med specifik frågeställning.

Utred misstänkt B12-brist vid:

» Makrocytär anemi
» Symtom på baksträngsmyelopati, såsom parestesier börjande i fötterna i kombination med nedsatt vibrations- och ledkänsel och bilaterala pyramidbanesymtom (positiv Babinski är ett tecken)
» Tungsveda
» Ofrivillig infertilitet hos män
» Hereditet för perniciös anemi
» Folsyrabrist

Det finns också andra tillstånd som kan vara för knippade med ökad risk för B12-brist. Exempel på sådana tillstånd utgörs av långvarig metforminbehandling, kronisk atrofisk corpusgastrit, obehandlad celiaki, genomgången ventrikelresektion, sjukdomar i eller resektion av terminala ileum, bakteriell överväxt i tunntarmen samt veganism. Barn till kvinnor med otillräckliga B12-depåer kan ha ökad risk för B12-brist under första levnadsåret. Läs mer på Viss.

Normalt är depåerna av cyanokobalamin omfattande (ca 2 500 mikrog) i förhållande till det dagliga behovet (1–2 mikrog), varför det kan ta många år att utveckla brist. Initial intensivbehandling är indicerat vid neurologiska symtom eller s-B12 <100 pmol/l.

Eva Wikström Jonsson

Senast ändrad